Polityki miejskie i doradztwo publiczne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne

Dodaj do ulubionych

Polityki miejskie i doradztwo publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Polityki miejskie i doradztwo publiczne to innowacyjny kierunek, który bierze pod lupę nauki społeczne, zwłaszcza nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, z których treści są dostosowywane do potrzeb aktualnego rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W trakcie zajęć zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do polityki, socjologii i polityk publicznych, a także metod projektowania i analizy polityk publicznych.

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, między innymi w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego, ośrodkach badań opinii społecznej, biurach poselskich i senatorskich.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Polityki miejskie i doradztwo publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku polityki miejskie i doradztwo publiczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE?

Jeśli zamierzasz studiować polityki miejskie i doradztwo publiczne, powinieneś interesować się naukami społecznymi i humanistycznymi, a także ich zastosowaniem w dyscyplinach związanych z polityką, prawem i administracją. Studenci będą mieli szansę interpretować zjawiska społeczne i polityczne, a także nauczą się komunikować ze swoim otoczeniem.

Powinieneś/powinnaś wykazywać chęć do nauki odnoszącej się do różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych, a także analizowania procesów i zjawisk społecznych. Wykształcisz umiejętność obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań, jak i przebiegu procesów i zjawisk społecznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie polityk miejskich i doradztwa publicznego są nowoczesną odpowiedzią na oczekiwania współczesnych pracodawców. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych, a także uczęszczają na praktyczne zajęcia sprowadzające się do projektowania i analizy polityk publicznych z uwzględnieniem polityki miejskiej, a także do propagowania i wdrażania działań prospołecznych.

Nauczysz się formułować politykę i inicjatywy na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny i umożliwi Ci zgłębianie treści związanych z polityką miejską, regionalną, publiczną.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE?

Studia na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku polityki miejskie i doradztwo publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku polityki miejskie i doradztwo publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek polityki miejskie i doradztwo publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE?

Absolwenci kierunku polityki miejskie i doradztwo publiczne mają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Pracują oni w charakterze specjalistów lub doradców do tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Możesz być zatrudniony jako rzecznik prasowy, analityk opinii publicznej, doradca ds. wizerunku politycznego, kierownik, pracownik sztabów wyborczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne:

  • instytucje administracji publicznej
  • jednostki samorządowe urzędów gmin i powiatów
  • instytucje kultury
  • organizacje pozarządowe
  • agencje rozwoju regionalnego

Możesz pracować w przedsiębiorstwach, które zajmują się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej, w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE

Komentarze (0)