ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Dodaj do ulubionych

ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Robotyka i automatyzacja procesów to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk technicznych i ścisłych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu informatyki, mechaniki, automatyki oraz robotyki. Ponadto nauczą się sterowania maszyn oraz robotyzacji procesów wytwarzania.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowisku projektanta robotów oraz maszyn. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z branżą IT oraz firmami konstrukcyjnymi i budowlanymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia techniczne od lat zajmują jedną z czołowych pozycji w rankingu najpopularniejszych kierunków. Dlatego też, kandydaci na kierunek robotyka i automatyzacja procesów powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów to:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Robotyka i automatyzacja procesów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku robotyka i automatyzacja procesów

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 25.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW ?

Postępująca automatyzacja i robotyzacja niemal każdej dziedziny życia sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie techniczne oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe. Ich kształceniem zajmuje się kierunek robotyka i automatyzacja procesów. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę zakresu nauk technicznych i ścisłych oraz zyskają cenne doświadczenie zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na ciekawą i perspektywiczną prace.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek robotyka i automatyzacja procesów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych. Studenci dowiedzą się więcej na temat automatyki, robotyki oraz mechaniki. Co więcej, zyskają przygotowanie matematyczne i informatyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się projektowania, oprogramowania i testowania zautomatyzowanych maszyn, robotów i manipulatorów. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu sterowania maszyn roboczych lub pojazdów. Studenci poznają również zasady obsługi zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW ?

Studia na kierunku robotyka i automatyzacja procesów trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku robotyka i automatyzacja procesów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW STUDIA I STOPNIA

ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek robotyka i automatyzacja procesów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku robotyka i automatyzacja procesów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
150
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek robotyka i automatyzacja procesów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
207
II stopnia:
63,66
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW ?

Absolwenci kierunku robotyka i automatyzacja procesów nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w firmach konstruktorskich, w zawodzie projektanta robotów i napędów maszynowych. Równie ciekawą opcją może być praca w charakterze programisty i projektanta maszyn. Po ukończeniu studiów można założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku robotyka i automatyzacja procesów:

  • programista
  • projektant robotów i napędów maszynowych
  • firmy budowlane
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Komentarze (0)