MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Dodaj do ulubionych

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W ramach kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Studia przygotują ich do wykorzystywania technik komputerowych i inżynierskich w praktyce, obsługi i naprawy pojazdów oraz organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu. Co więcej nauczą się projektowania maszyn, systemów i urządzeń energetycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych oraz firmach z branży motoryzacyjnej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które rozważają złożenie aplikacji na kierunek mechanika i budowa pojazdów, powinny zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego. Wszystkie aktualne wytyczne znajdują się na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • dowolnie wybrany przedmiot.

W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa pojazdów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW STUDIA NIESTACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Mechanika i budowa maszyn to studia skierowane do wszystkich pasjonatów techniki, którzy chcieliby rozwijać się w tym kierunku i związać z nim swoją przyszłość zawodową. W ramach kształcenia zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, w tym nauk technicznych i informatycznych. Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej w wielu prężnie rozwijających się branżach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, ścisłymi i informatycznymi. Studenci dowiedzą się więcej na temat budowy maszyn oraz rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i obsługowo-naprawczych.

Ponadto skupią się na rozwijaniu technicznych umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się warsztatu pracy inżyniera oraz podejmowania działań wytwórczych i badawczych. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki komputerowe w codziennej działalności projektowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW?

Ukończenie studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku mechanika i budowa pojazdów znajdą zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i różnego rodzaju pojazdy oraz w laboratoriach badawczych. Co więcej mogą objąć stanowisko konstruktora, projektanta maszyn i pojazdów, doradcy technicznego oraz menedżera produktu. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i budowa pojazdów:

 • biura projektowe

 • pracownie konstrukcyjne

 • ośrodki badawcze

 • laboratoria naukowe

 • przedsiębiorstwa eksploatujące pojazdy i maszyny

 • przedsiębiorstwa handlowe

 • przemysł motoryzacyjny

 • serwisy samochodowe

 • zakłady produkcyjne

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

Komentarze (0)