Dodaj do ulubionych

Studia pisarskie - kierunek studiów 

Studia na kierunku Studia pisarskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia pisarskie:

 • dowolny przedmiot,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA PISARSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Studia pisarskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia pisarskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku studia pisarskie

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku studia pisarskie? Nierozsądne jest wymaganie od jakiegokolwiek kierunku studiów, że będą one w stanie uposażyć jednostkę w talent i swego rodzaju "dryg" do pisania.
Mogą jedynie udoskonalić posiadany już warsztat pisarski pod okiem wyspecjalizowanych praktyków. W toku studiów przewidziana jest nauka historii literatury, dzięki niej poznasz wybitne sylwetki świata prozy i poezji, o których nie miałeś okazji usłyszeć na lekcjach języka polskiego, a których dzieła być może zainspirują cię do stworzenia swoich własnych.
Podczas zajęć praktycznych, które są podstawą na drodze do udoskonalenia posiadanych już umiejętności, będziesz ćwiczył tworzenie tekstów artystycznych, użytkowych oraz publicystycznych, co uczyni cię uniwersalnym specjalistą w swojej dziedzinie, gotowym na podjęcie różnorakiej pracy.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • językoznawstwa
 • historii literatury i poetyki
 • teorii mediów
 • kultury współczesnej

Jak wyglądają studia na kierunku studia pisarskie?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia pisarskie to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Studia pisarskie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek studia pisarskie będą miały okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz rozwinąć swoją wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą oraz kulturową. Studenci będą mieli dostęp do szerokiej oferty kształcenia, w której znajdzie się szereg ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • mikroformy narracyjne (literatura polska)
 • literatura i prawo
 • poprawna polszczyzna w praktyce pisarskiej

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku studia pisarskie wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupią się oni na doskonaleniu warsztatu twórczego i tym samym nauczą się tworzyć teksty literackie, krytycznoliterackie oraz użytkowe.

Ponadto zdobędą kompetencje z zakresu dokonywania analizy i interpretacji wybranych tekstów z kanonu literatury polskiej i światowej. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka procesu redakcyjnego, edytorskiego oraz promocyjnego, których opanowanie jest konieczne do rozpoczęcia pracy w branży wydawniczej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Posiadanie talentu zwanego "lekkim piórem" predysponuje najwybitniejsze jednostki do próby napisania dzieł literackich z góry skazanych na sukces, o zasięgu światowym.
Postacie zapisane na stałe do historii światowej literatury, o których dzieci w wieku szkolnym uczą się z podręczników, poprzez swoje dzieła wyrażały niepokoje społeczne powodowane aktualnymi wydarzeniami politycznymi, skłaniały czytelników do refleksji, niejednokrotnie wywoływały na ich twarzach uśmiech i łzy wzruszenia.
Wielu ludzi zastanawia się, czy sztuki operowania słowem i tworzenia tekstów, które chociaż część społeczeństwa chciałaby przeczytać, da się nauczyć w toku jakichkolwiek studiów. Przeglądając sylwetki autorów, którzy zdobyli sławę i uznanie, można zauważyć, że tylko niewielka część z nich ukończyła studia filologiczne lub pokrewne.
Wniosek nasuwa się więc sam - pisarzem z pewnością nie zostanie przeciętny zjadacz chleba, niewykazujący w przeszłości jakiegokolwiek talentu pisarskiego, który postanowił pójść na studia z założeniem, że to wystarczy, aby zrównać się z Szymborską.
Studia pisarskie są stworzone dla przyszłych studentów dysponujących tak zwanym "lekkim piórem", kreatywnością i warsztatem pisarskim - bez tych umiejętności niemożliwe jest wykształcenie dobrego pisarza, którego dzieła zdobędą społeczne uznanie.
 
5. Gdzie studiować kierunek Studia pisarskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia pisarskie:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA PISARSKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia pisarskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia pisarskie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku studia pisarskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA PISARSKIE STUDIA I STOPNIA

STUDIA PISARSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia pisarskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia pisarskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia pisarskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia pisarskie

Praca po studiach

Gdzie zatrudnisz się po ukończeniu studiów na kierunku studia pisarskie? Staniesz przed bardzo szerokim wyborem, którego spektrum będzie obejmowało szereg różnych aktywności zawodowych.
Dzięki nabyciu umiejętności tworzenia tekstów użytkowych i reklamowych znajdziesz zatrudnienie w mediach oraz branżach związanych z reklamą chwytliwe nagłówki wychodzące spod twojej ręki przyczynią się do zwiększenia zysków firmy.
Będziesz mógł zostać niezależnym copywriterem poprzez założenie własnej działalności gospodarczej opierającej się na wykonywaniu zleceń rozmaitych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Wszelkie wydawnictwa i agencje dziennikarskie będą ci wdzięczne za tworzenie przykuwających uwagę i budzących kontrowersję treści.
Widzisz siebie w karierze medialnej? Będziesz miał okazję spróbować swojego szczęścia w radiach, teatrach i telewizji jako autor scenariuszy i audycji radiowych. 
 
Absolwent kierunku studia pisarskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach prasowych
 • wydawnictwach
 • pisarz
 • scenarzysta
 • dziennikarz
 • copywriter
 • przemyśle medialnym
 • teatrach, domach kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA PISARSKIE

Komentarze (0)