Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching

Dodaj do ulubionych

Doradztwo filozoficzne i coaching studia - kierunek studiów

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dziś coraz częściej jesteśmy świadomi, jak ważną rolę odgrywa równowaga psychiczna – jest ona bowiem jednym z filarów zdrowia i szczęśliwego życia. Chcemy zadbać więc o swój rozwój na różnych poziomach. Jeśli nie wiemy, którą drogę wybrać, możemy zwrócić się o poradę do specjalisty takiego jak coach.

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching łączą w sobie poznanie filozofii praktycznej oraz metod, technik czy narzędzi pracy coacha. To profil kształcenia pozwalający na wykorzystywanie zdobyczy filozoficznych w działach rozwojowo-pomocowych, których celem jest pogłębienie samoświadomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku doradztwo filologiczne i coaching:

 • język obcy,
 • język polski,
 • przedmiot do wyboru.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Doradztwo filozoficzne i coaching stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując doradztwo filozoficzne i coaching

Program studiów i przedmioty

Do kogo skierowane są te studia i czym będziesz się zajmować w ich trakcie? Przede wszystkim skupisz się na aspektach filozofii praktycznej z uwzględnieniem wszelkich aspektów pracy coacha.

Zapoznasz się również z wiedzą w dziedzinie psychologii z naciskiem na pogłębienie samoświadomości oraz na działania rozwojowo-pomocowe. Nie będą to jednak studia o charakterze jedynie teoretycznym.

Czeka na Ciebie pokaźna liczba warsztatów mediacyjnych czy zajęć kształtujących Twoje umiejętności interpersonalne. Wszystko to, aby kompleksowo przygotować Cię do roli coacha.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • filozofii praktycznej oraz metod, technik i narzędzi pracy coacha,
 • filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębienia samoświadomości,
 • biegłości komunikacyjnej i wysokich umiejętności interpersonalnych 
 • prawa karnego i cywilnego w zakresie potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych,
 • podstawowej wiedzy na temat społecznego funkcjonowania człowieka, wpływu sytuacji społecznych na przebieg procesów psychicznych i zachowania ludzi, rodzajów struktur społecznych, zasad treningu interpersonalnego.

Jak wyglądają studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek doradztwo filozoficzne i coaching można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek zdobędą wszechstronną wiedzę filozoficzną i pedagogiczną.

 

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku doradztwo filozoficzne i coaching będziesz miał możliwość rozwoju w obszarze nauk psychologicznych, humanistycznych i filozoficznych.

Co więcej, poznasz warsztat i metodykę pracy coacha, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów związanych z tymi dyscyplinami naukowymi, między innym takich jak:

 

 • psychologia społeczna
 • etyka ogólna
 • podstawy logiki

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching zdobędziesz wiele istotnych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim poznasz metody i techniki wykorzystywane w pracy coacha i nauczysz się prowadzić warsztaty mediacyjne czy treningi interpersonalne.

Ponadto wykształcisz kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, który są niezwykle ważne w zawodach związanych z psychologią.

 

4. Gdzie studiować doradztwo filozoficzne i coaching

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek doradztwo filozoficzne i coaching:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING STUDIA NIESTACJONARNE

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING STUDIA I STOPNIA

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek doradztwo filozoficzne i coaching na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek doradztwo filozoficzne i coaching na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku doradztwo filozoficzne i coaching

Praca po studiach

Jako absolwent studiów doradztwo filozoficzne i coaching będziesz mógł pracować w szeroko pojętym biznesie oraz w usługach z zakresu doradztwa filozoficznego lub etycznego dla osób prywatnych oraz firm.

Ścieżkę kariery mogą też stanowić dla Ciebie zawody wymagające wysokich umiejętności interpersonalnych, takich jak rzecznik prasowy. Ja widzisz, możliwości jest naprawdę dużo, a praca na pewno przyniesie Ci wiele satysfakcji.

Jeżeli zatem uwielbiasz pracę z ludźmi i chcesz pomóc im w rozwiązywaniu problemów na tle personalnym i zawodowym to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę.

Absolwent kierunku doradztwo filozoficzne i coaching znajdzie zatrudnienie jako:
 • coach rozwoju osobistego,
 • coach biznesu lub kariery,
 • pracownik działu HR,
 • opiniodawca etyczny dla firm – certyfikacja etyczna,
 • specjalista do spraw kultury firmy.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/