Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach filologii angielskiej, muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie uwzględniają ocenę na dyplomie oraz średnią ocen uzyskaną w trakcie całego kształcenia na studiach licencjackich bądź magisterskich. Na kandydatów, którzy są absolwentami innych kierunków niż pokrewne anglistyce, czeka egzamin pisemny i rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje oraz wykaz zagadnień egzaminacyjnych znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Kierunek filologia angielska w Bydgoszczy jest jednym z najpopularniejszych wśród propozycji kształcenia językowego. Studia magisterskie pozwolą Ci zapoznać się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych, ale przede wszystkim wpłynie na doskonalenie umiejętności językowych.

Studia filologiczne są przeznaczone dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia. Poszerzają zdobytą już wiedzę i umożliwiają podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Od kandydatów oczekuje się komunikatywności, predyspozycji językowych, otwartości na drugiego człowieka i jego obyczaje. Jest to kierunek dla osób, które chcą wzbogacić swoje CV o elementy kształcenia w zakresie najpopularniejszego języka świata i jego kultury i literatury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia filologiczne w ramach drugiego stopnia pogłębiają wiedzę, którą możesz uzyskać na studiach licencjackich. Uczelnie w Bydgoszczy stawiają na wysoki poziom kształcenia, a kompleksowo opracowywany program kształcenia ustalany jest przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • metodologia badań literaturoznawczych,
 • pisanie akademickie,
 • analiza tekstów literackich,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • gramatyka praktyczna,
 • teoria przekładu,
 • współczesny j. angielski i jego odmiany.

Studia magisterskie rozwijają zagadnienia poznane na studiach pierwszego stopnia, ale również oferują kształcenie w zupełnie nowym zakresie. Odnajdą się tutaj zarówno absolwenci anglistyki, jak i absolwenci innych, niekoniecznie pokrewnych kierunków. Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, ale i specjalizacyjne i fakultatywne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak filologia angielska możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji oraz stanowi szybką drogę awansu.

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Na absolwentów filologii angielskiej czeka bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Studia w Bydgoszczy otwierają drogę do pracy w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • turystyce,
 • redakcjach czasopism,
 • ośrodkach kultury,
 • firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe,
 • instytucjach, które wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego i wiedzy obejmującej kulturę krajów anglojęzycznych i komunikację interkulturową.

Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uwarunkowane jest realizowaną specjalizacją. Możesz pracować także w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach kultury, szkołach publicznych, szkołach językowych i dwujęzykowych, firmach i korporacjach, które zajmują się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii.

Kierunki filologiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)