Architektura - Lublin

Architektura - Lublin

Architektura - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Architektura

Odkryj kierunek Architektura w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Architektura w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Lubelska oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł.

 

W ramach kształcenia na kierunku architektura studenci nauczą się projektowania przestrzeni oraz różnego typu budynków mieszkalnych i użytkowych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać inwestycją budowlaną. Dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć rysunek techniczny oraz wykorzystywać nowoczesne programy i narzędzia informatyczne, wspomagające proces projektowania. Co więcej, rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki oraz historii i teorii architektury.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach architektonicznych i urbanistycznych. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i deweloperskich, wydawnictwach oraz w urzędach administracji architektoniczno-budowlanej.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Architektura informacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura informacji

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Lublinie?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski 

 

Studia architektoniczne odnoszą się do kwestii estetycznych, ale nie chodzi przecież tylko o piękno. Ważna jest funkcjonalność i technologia wykonania obiektu. Kandydaci na kierunek architektura w Lublinie przede wszystkim muszą zdać egzamin wstępny z rysunku, ponieważ weryfikacja uzdolnień plastycznych przysłuży się do stworzenia kierunku dla najlepszych w swojej dziedzinie inżynierów. By zwiększyć swoje szanse, warto zadbać o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to: matematyka, fizyka, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Lublinie

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku architektura w zależności od specyfiki uczelni możesz realizować zarówno na stopniu stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Tego typu podział ma wpływać na komfort studiowania i możliwość wyboru najlepszej opcji. Jeśli interesuje Cię systematyczna nauka i regularne spotkania, warto rozważyć dzienny tryb studiowania. Jeśli natomiast nie masz czasu na edukację w tygodniu, możesz wybrać tryb zaoczny. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne, a weekendowy tryb spotkań nie gwarantuje zrealizowania całego programu kształcenia. Zdecyduj, która opcja najbardziej Ci odpowiada.

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Marc Lawrence powiedział: „Architektura kształtuje wspólnotę i zmienia obcych w sąsiadów, park daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, a funkcjonalna szkoła sprawia, że ludzie się angażują”. Wydaje się, że słowa te zawierają sedno architektury. Jest to niezwykła dziedzina, która oczywiście nie może obejść się bez nadzoru ze strony nauk ścisłych. A jednak wypływa z niej także  niezwykły artyzm, który umacnia nas w przekonaniu, że architekci to prawdziwi demiurgowie naszych czasów.

Jeśli myślisz o studiach na kierunku architektura w Lublinie, musisz mieć zdolności z zakresu matematyki i fizyki zwłaszcza. Na tego typu studiach nie liczą się jednak tylko nauki ścisłe. Ważne są umiejętności z zakresu rysunku technicznego, bez którego nie dostaniesz się na architekturę. Jeśli jesteś przekonany o tym, że jest to kierunek właśnie dla Ciebie, przygotowania rozpocznij od razu i zacznij uczęszczać na kurs, który wspomoże Twoje zdolności rysunkowo-graficzne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek architektura w Lublinie możesz studiować na Politechnice Lubelskiej oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Są to studia niezwykle innowacyjne, a dążą nie tylko do piękna, ale i funkcjonalności, dlatego skupiają się na wykorzystywaniu różnego rodzaju technologii. Architektura uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków technicznych, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów.

 

4. Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku architektura zapewniają swoim studentom wiedzę odnoszącą się do nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie, organizacji procesu budowlanego czy też technik komputerowych wspomagających projektowanie. Znajomość przepisów techniczno-budowlanych, prawa budowlanego czy autorskiego lub też organizacji procesu inwestycyjnego to tylko nieliczne kwestie, które są niezwykle cenne w branży budowlano-architektonicznej.  Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach doradztwa technicznego lub w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury.

Absolwenci pracują w zawodzie zarówno w kraju, jak i za granicą. Uzyskując pełne uprawnienia zawodowe, mogą samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Absolwenci zajmują się projektowaniem urbanistycznym czy też obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem, a także wykonawstwem i nadzorem budowlanym.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program studiów obfituje w najważniejsze przedmioty, które przysłużą się w karierze budowlano-architektonicznej. Najważniejsze są oczywiście umiejętności rysunkowe, dlatego w siatce zajęć na pewno znajdziesz zajęcia z rysunku technicznego.

 

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie inżynierskie w obiektach zabytkowych,
 • propedeutykę konserwacji zabytków,
 • mechanikę budowli,
 • fizykę budowli,
 • geometrię wykreślną
 • i wiele innych.

 

Warto dodać, że studia architektoniczne nie przewidują specjalności.

Absolwenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu teorii architektury i urbanistyki, historii, sztuk pięknych, konstrukcji, budownictwa i technologii budowlanych, projektowania architektonicznego i wielu innych. Informacje odnoszące się do kierowania procesami inwestycyjnymi i przepisów techniczno-budowlanych oraz niezbędne umiejętności z zakresu kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka, projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów, a przede wszystkim zdolności rysunkowe to podstawy sukcesu w branży architektonicznej.

Studia architektoniczne w Lublinie przygotowują Cię także do egzaminu w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, który pozwoli Ci stać się architektem na prawdziwie światową skalę.

Ile trwają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Studia na kierunku Architektura w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Lublinie takie jak architektura uważane są za jedne z najbardziej popularnych kierunków budowlano-technicznych ostatnich lat. Są to studia inżynierskie, co oznacza, że realizowane są w ciągu siedmiu semestrów i kończą się egzaminem, który zapewnia studentom tytuł inżyniera. W trakcie całej edukacji zdobywają oni podstawowe wykształcenie, które pozwala im rozpocząć karierę zawodową po pierwszym etapie studiów.

Stopień drugi trwa trzy semestry i kończy się tytułem magistra inżyniera. Uzupełnia on wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym i przygotowuje do twórczej pracy w zawodzie architekta. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia ułatwia rozsądnie uporządkować zdobywaną wiedzę, jednak by rozpocząć studia na stopniu drugim, konieczne jest ukończenie stopnia pierwszego.

Jaka praca po kierunku architektura w Lublinie?

Jaka praca po kierunku architektura w Lublinie?

Studia architektoniczne w Lublinie zapewniają wykształcenie niezwykle istotnych zdolności, które odnoszą się do kreowania przestrzeni i środowiska człowieka, w tym projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa osób, które będą korzystały z danych obiektów. Znajomość nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w budownictwie, organizacji procesów budowlanych czy technik komputerowych, które ułatwiają projektowanie, a jednocześnie są atutami do pracy w pracowniach projektowych, jednostkach doradztwa technicznego, administracji państwowej i samorządowej, a nawet w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury.

Studenci zdobywają także gruntowne wykształcenie językowe, które ułatwia im pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Absolwenci przygotowywani są do twórczej pracy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Planują także odnowę i ochronę istniejących wartości kulturowych, a ułatwia im to znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, etyki zawodowej, praw autorskich, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowania w kraju i na arenie międzynarodowej. Absolwenci biorą dzięki temu udział w wykonawstwie i nadzorowaniu projektów budowlanych.

Kierunek architektura w Lublinie daje także możliwość rozwijania swojej kariery w dziedzinie nauki po prostu. Wiele osób decyduje się kontynuować edukację na studiach doktoranckich, co umożliwia pracę na uczelni i w innych placówkach badawczych. Komplementarna wiedza pozwala również pracować w mediach, PR czy prowadzić blog. Możliwości jest bardzo wiele, zdecyduj jak najlepiej ukształtować swoją karierę i dobierz odpowiednie przedmioty, by rozwijać swoje zainteresowania. By projektować życia innych, najpierw musisz zaplanować swoje!

Gdzie studiować na kierunku architektura w Lublinie?

Architektura studia w Lublinie - uczelnie:

 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Lublinie?

Architekturę doceniają zwłaszcza dusze artystów. A jednak projektują je osoby, które muszą posiadać niezbędną wiedzę matematyczną i techniczną. Nim zdecydujesz się na studia architektoniczne, zastanów się:

 • Czy możesz się pochwalić nienagannym zmysłem estetycznym I umiejętnościami plastycznymi?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy lubisz projektować przestrzeń i planować funkcje budynków?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że cieszy się on niesłabnącą popularnością. Z tego powodu progi punktowe są bardzo wysokie. By dostać się na kierunek architektura w Lublinie, musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku, który ma na celu sprawdzić wyobraźnię przestrzenną kandydatów i ich logiczne myślenie, ogólny poziom wiedzy z zakresu kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz ogólne zainteresowania architekturą i sztuką. Ważne oczywiście są także wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są wśród nich: język obcy, matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach, bowiem laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Matematyczną czy Olimpiadę z języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejsze będą wyniki z egzaminu z rysunku, jednakże nie zapominaj także o podaniu i oświadczeniu, świadectwie dojrzałości, świadectwie ukończenia szkoły średniej, zdjęciach do legitymacji, zaświadczeniach o wynikach osiągniętych w ważniejszych konkursach bądź olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do egzaminu wstępnego, jak i postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Lublinie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Lublinie?

Prestiż studiów architektonicznych przyciąga wiele chętnych, którzy pragną połączyć zmysł techniczny i artystyczny zarazem.

Łukasz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyjaśnił:

Moja mama zawsze powtarzała, że będę urządzał kiedyś ziemię. I chyba miała rację. Uwielbiam projektować świat i marzę o własnej firmie architektonicznej. Może jak Ted Mosby zaprojektuję najwspanialszy budynek banku? A może kolejną wieżę Eiffla? Wiem jedynie, że jestem we właściwym miejscu.

Kierunki architektura i budownictwo w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)