Zarządzanie - Toruń

Zarządzanie - Toruń

Zarządzanie - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek Zarządzanie w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Zarządzanie w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK oraz na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek zarządzanie w Toruniu uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy język obcy, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, historię lub wiedzę o społeczeństwie. Pamiętaj, że ważne są także wyniki z egzaminów z języka obcego nowożytnego. Warto pomyśleć o zdawaniu go na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Toruniu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie to poniekąd rozporządzanie przyszłością. Skupia się na podejmowaniu decyzji i ustalaniu pewnych działań odnoszących się do zasobów i kapitałów, którymi rozporządza państwo lub inne spółki prywatne. Zarządzanie kształci różnego rodzaju specjalistów, którzy zajmują się nadzorowaniem pracy innych ludzi, kierowaniem czy menedżerowaniem.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni odznaczać się silnym charakterem, który pozwoli im kompetentnie podejść do danej sprawy czy też rozsądnie rozdzielić obowiązki, by dany projekt był prężnie i rzetelnie realizowany. Program kształcenia bazuje na naukach ścisłych, dlatego warto, aby matematyka czy informatyka nie sprawiały Ci problemów. Jeśli uważasz, że masz predyspozycje przywódcze, kierunek zarządzanie w Toruniu może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak zarządzanie możesz realizować na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie zapewniają najwyższy komfort studiowania oraz przekazanie najpotrzebniejszej wiedzy, która jest niezwykle użyteczna w perspektywie nadchodzącej pracy zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku zarządzanie zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pełnienia funkcji jako eksperci rynku inwestycji i nieruchomości, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerowie i specjaliści w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz własnych firmach, menadżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach czy też specjaliści w agencjach konsultingowych.

Absolwenci mogą spodziewać się zatrudnienia w firmach konsultingowych, w działach logistyki, jakości, marketingu, public relations, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w przedsiębiorstwach, w agencjach marketingowych i reklamowych. Zajmują się marketingiem, negocjacjami czy mediacją. Gruntowne wykształcenie zapewnia wiele perspektyw zawodowych czy rozwoju.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zastosowania matematyki w zarządzaniu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • wstęp do sieci komputerowych i przetwarzania w chmurze,
 • oprogramowanie analiz biznesowych,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • analiza i planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym,
 • całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa
 • i wiele innych.

 

Studenci mają także możliwość wybrania specjalizacji. W ofercie znajdują się takie moduły specjalnościowe jak: inwestycyjno-nieruchomościowy, marketingowy, informatyczny, personalny – Menedżer HR, organizacyjny – Menedżer biznesu, menedżer biznesu – program polsko-hiszpański. Listę poszczególnych specjalności warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Kierunek zarządzanie w Toruniu dostarcza wiedzy z zakresu finansów, marketingu, ekonomii czy prawa gospodarczego. Absolwenci zyskują niezbędne umiejętności kierownicze, kompetencje językowe i zdolność komunikacyjne, które przekładają się na bardzo dobrą pracę w grupie. Uczelnie w Toruniu kładą nacisk na rozwój kompetencji najbardziej cenionych na rynku pracy, dzięki czemu kształcą liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Studia na kierunku Zarządzanie w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak zarządzanie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawowe wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy zawodowej tuż po zakończeniu tego etapu.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie, które kończą się egzaminem magisterskim. W trakcie czterech semestrów, które obejmują studia magisterskie, studenci poszerzają wiedzę z zakresu dziedziny, którą jest zarządzanie. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą rozpocząć absolwenci także pokrewnych kierunków, które tematycznie są związane z zarządzaniem, jak marketing czy finanse i rachunkowość.

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Toruniu?

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu kształcą najlepszych ekspertów na rynku inwestycji i nieruchomości, specjalistów w agencjach konsultingowych, pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerów w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, menedżerów i specjalistów w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz własnych firmach. Absolwenci zatrudniani są bardzo chętnie w agencjach marketingowych i reklamowych, w agencjach pośrednictwa pracy, w agencjach konsultingowych, w instytucjach finansowych, bankach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, w firmach szkoleniowych, w public relations, biurach karier, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, biznesie, Human Resources, doradztwie konsultingowym.

Absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk kierowniczych i eksperckich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych, w kraju i na arenie międzynarodowej, w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów. Pracują także w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, jak również zakładają własną działalność gospodarczą lub wybierają działalność naukową i pracę na rzecz jednostek dydaktyczno-naukowych.

Kierunek zarządzenie w Toruniu daje wiele perspektyw zawodowych i możliwość nieustannego rozwoju. Absolwenci pracują w małych i większych firmach i przedsiębiorstwach, w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, w kraju i za granicą. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na zatrudnienie w bardzo wielu branżach i zajmowanie się nie tylko zarządzaniem, ale i marketingiem, public relations, reklamą, negocjacjami czy mediacjami.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu wzbudzają zaciekawienie w bardzo wielu osobach, zwłaszcza takich, które odnajdują w sobie predyspozycje kierownicze. Kierunek ten nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą dobrze zorganizowaną z dużym poczuciem odpowiedzialności, co sprawia, że nie boisz się odpowiadać za powierzane Ci obowiązki?
 • Czy masz głowę pełną pomysłów i potrafisz pracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek zarządzanie w Toruniu może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba przyjętych będzie ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie oraz język obcy nowożytny. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej lub olimpiadzie języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Toruniu

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Studia w Toruniu w zakresie zarządzania uchodzą za jedne z najbardziej popularnych studiów ostatnich lat.

Daria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Odznaczam się silnym charakterem, dlatego z łatwością przychodzi mi bycie liderem w grupie. Sądzę, że doskonale radzę sobie organizacyjnie, dlatego wybrałam specjalizację „menedżer biznesu”. Kierunek jest bardzo ciekawy. Polecam.

Kierunki zarządzanie i marketing w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)