Komunikacja i psychologia w biznesie - Toruń

Komunikacja i psychologia w biznesie - Toruń

Komunikacja i psychologia w biznesie - Toruń

Studia w Toruniu

komunikacja i psychologia w biznesie

Odkryj komunikację i psychologię w biznesie w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Komunikacja i psychologia w biznesie studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Komunikacja i psychologia w biznesie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek komunikacja i psychologia w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Komunikacja i psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek komunikacja i psychologia w biznesie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Konkurencja na kierunek komunikacja i psychologia w biznesie jest duża, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Komunikacja i psychologia w biznesie w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE TORUŃ STUDIA I STOPNIA


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W TORUNIU?

Komunikacja i psychologia w biznesie to nowoczesna propozycja kształcenia interdyscyplinarnego. Kierunek umożliwi Ci zdobycie wiedzy psychologicznej, która będzie niezbędna dla zrozumienia drugiego człowieka w biznesie.

Studenci mają szansę rozwijać zdobywaną wiedzę o informacje z zakresu zarządzania sprzedażą i Public Relations. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni.

Kierunek ma charakter w dużej mierze praktyczny. W trakcie zdobywanej edukacji masz szansę zdobywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, nie tylko z zakresu psychologii, ale i ekonomii, zarządzania czy nauk społecznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Komunikację i psychologię w biznesie możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia komunikacji i psychologii w biznesie tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: zarządzanie wizerunkiem firmy, Internet w kampaniach komunikacyjnych, tworzenie kampanii PR – zasady, etapy, studia przypadków, etyka w biznesie, podstawy etyki, zarządzanie innowacyjnością, writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych.

Bazując na wiedzy z zarządzania, ekonomii i psychologii swobodnie odnajdziesz się w rzeczywistości biznesowej. Nauczysz się projektować działania marketingowe, stosować techniki sprzedaży i wywierania wpływu, a także umiejętnie przeprowadzisz diagnozę organizacji i jej otoczenia oraz będziesz w stanie zaproponować korzystne zmiany.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb zatrudnienia, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a będą przy tym wykorzystywać narzędzia motywowania, kontroli i oceny pracowników.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W TORUNIU?

Studia na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W TORUNIU?

Innowacyjny kierunek komunikacja i psychologia w biznesie stanowi odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci pracują, jako specjaliści ds. wizerunku oraz public relations, profesjonalni menedżerowie sprzedaży, konsultanci i doradcy biznesowi, trenerzy biznesowi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia w biznesie:

 • działy personale przedsiębiorstw i urzędów
 • działy marketingu
 • firmy zajmują się doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy
 • administracja państwowa
 • banki
 • instytucje finansowe
 • agencje reklamowe i PR
 • własna działalność gospodarcza

Możesz stać się specjalistą marketingu i komunikacji, pracować w dziale HR, zarządzać personelem, być samodzielnym przedsiębiorcom. Miejsce pracy bardzo często zależy od realizowanej specjalizacji.

Gdzie studiować na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek komunikacja i psychologia w biznesie w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek komunikacja i psychologia w biznesie w Toruniu?

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - ważne informacje

komunikacja i psychologia w biznesie studia

studia ekonomiczne w Toruniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Toruniu

Komentarze (0)