Filologia polska - Wrocław

Filologia polska - Wrocław

Filologia polska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

filologia polska

Odkryj kierunek filologia polska we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia polska studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska?

Jeśli rozważasz studia filologiczne we Wrocławiu w ramach kierunku filologia polska, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Kandydatów na kierunki filologiczne może czekać rozmowa kwalifikacyjna. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA POLSKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA WE WROCŁAWIU?

Filologia polska to idealna propozycja kształcenia dla osób, które interesują się literaturą, kulturą i językiem polskim. Odnajdą się tutaj pasjonaci poprawnej polszczyzny i miłośnicy książek, a także szeroko pojmowanej kultury i sztuki.

Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy, która obejmuje teorię i historię literatury, wiedzę o kulturze, językoznawstwo historyczne i współczesne.

Na studentów czekają zajęcia fakultatywne, ale również specjalizacyjne. Propozycje ścieżek kształcenia umożliwią zgłębianie najbardziej interesujących treści. Możesz kształcić się zarówno w zakresie filmoznawstwa, jak i edytorstwa czy nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia polska we Wrocławiu realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunki filologiczne możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Filologia polska to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która pozwoli Ci zdobyć rzetelne wykształcenie humanistyczne. Studenci mają okazję zgłębiać wszechstronną wiedzę, która obejmuje historię i teorię literatury, wiedzę o kulturze, językoznawstwo historyczne i współczesne.

W programie studiów znajdziesz także przedmioty ogólne, to znaczy filozofię, logikę, historię i język łaciński, kulturę antyczną. Prócz zajęć fakultatywnych studenci wybierają także specjalizacje, które precyzują kierunek nauczania i ścieżkę kariery.

Studenci zdobywają bądź rozwijają umiejętności analityczne i językowe. Dzięki specjalnościom szczycą się wiedzą edytorską, kulturoznawczą, logopedyczną, filmoznawczą, a nawet glottodydaktyczną.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA WE WROCŁAWIU?

Studia filologiczne we Wrocławiu umożliwiają studentom swobodne poruszanie się po krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Wiedza humanistyczna i specjalistyczna, odnosząca się do filologii polskiej umożliwia badanie zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych zarówno współczesnych, jak i przeszłych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • instytucje, które zatrudniają konsultantów językowych
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • środki masowego przekazu
 • turystyka i sektor usług wymagający dobrej znajomości języka i kultury polskiej
 • prywatne szkoły językowe na wszystkich poziomach (specjalizacje glottodydaktyczna)

Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze copywritera, korektora, redaktora, dziennikarza, animatora społecznego, bibliotekarza, nauczyciela języka polskiego, nauczyciela języka polskiego jako obcego. Miejsce zatrudnienia i charakter pracy zależy niejednokrotnie od realizowanej specjalizacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia polska we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

filologia polska studia

studia filologiczne we Wrocławiu

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki filologiczne w mieście Wrocławiu

filologia
judaistyka
sinologia
Rozwiń

Komentarze (0)