Analityka chemiczna i spożywcza - Bydgoszcz

Analityka chemiczna i spożywcza - Bydgoszcz

Analityka chemiczna i spożywcza - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

analityka chemiczna i spożywcza

Odkryj analitykę chemiczną i spożywczą w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka chemiczna i spożywcza studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka chemiczna i spożywcza - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek analityka chemiczna i spożywcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Analityka chemiczna i spożywcza stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Uczelnie, gdzie analityka chemiczna i spożywcza jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka chemiczna i spożywcza?

Kandydaci na studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, zwłaszcza że każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka chemiczna i spożywcza w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza w Bydgoszczy

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA W BYDGOSZCZY?

Analityka chemiczna i spożywcza to unikatowa propozycja kształcenia inżynierskiego, która zapewnia kompleksowe wykształcenie, obejmujące również rozwinięcie zdolności analitycznych.

Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami spożywczymi i zakładami przemysłowymi, dzięki czemu studenci mają okazję sprawdzić, jak praca w charakterze analityka wygląda w praktyce. Nauczysz się rozwiązywać problemy analityczne, ale zdobędziesz także wiedzę w zakresie organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

Kierunek umożliwi Ci zdobycie odpowiednich kompetencji odnoszących się do opracowywania, rozwijania i stosowania metod, aparatów i strategii, które będą użyteczne w przypadku próby uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni w zgodzie z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Analitykę chemiczną i spożywczą w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne).

Kształcenie na studiach chemicznych tego typu odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie studiów w ramach kierunku analityka chemiczna i spożywcza znajdziemy przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, wśród których znajdziemy zarówno nauki humanistyczne, jak i ścisłe.

Studenci uczęszczają na chemię, ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej i spożywczej, a także na zajęcia odnoszące się do analizy instrumentalnej, zasad pobierania i przygotowywania próbek do analizy, ochrony i analizy środowiska w różnych elementach ekosystemu.

Studenci uczą się rozwiązywać podstawowe i bardziej skomplikowane problemy analityczne. Zapoznają się z technikami stosowanymi w analizie chemicznej, a także poznają zasady organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

Uczęszczają także na zajęcia specjalizacyjne, które związane są z monitoringiem i analizą zanieczyszczeń środowiska, analizą odpadów przemysłowych, z zasadami utrwalania, przygotowywania i przetwarzania żywności wprowadzonej do obrotu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia).

Gdzie studiować na kierunku analityka chemiczna i spożywcza w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka chemiczna i spożywcza w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA W BYDGOSZCZY?

Kierunek analityka chemiczna i spożywcza w Bydgoszczy przygotowuje absolwentów do pracy analitycznej w każdym laboratorium przemysłowym. Wykształceni analitycy zajmują się analizą chemiczną, to znaczy  badaniem jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka chemiczna i spożywcza:

 • jednostki zajmujące się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska (RDOŚ, WIOŚ)
 • instytucje związane z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych (IJHARS, Sanepid)
 • laboratoria kontrolno-pomiarowe zakładów przemysłowych
 • stacje uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków
 • laboratoria kryminalistyczne

Absolwentom nie są obce badania i rozwój (R&D) zakładów farmaceutycznych oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych, które dają wiele perspektyw na dobrą pracę w zawodzie, dzięki zapoznaniu się z zasadami technik pracy w laboratoriach akredytowanych.

Popularne kierunki chemiczne w Bydgoszczy

Kierunki chemiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)