Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria techniczno-informatyczna

Odkryj inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Inżynieria techniczno-informatyczna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria techniczno-informatyczna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inżynieria techniczno-informatyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inżynieria techniczno-informatyczna +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria techniczno-informatyczna?

Kandydaci na studia w zakresie inżynierii techniczno-informatycznej muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria techniczno-informatyczna to kierunek, który doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Jest to idealna propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych nowościami technologicznymi, techniką, a także informatyką.

Studia inżynierskie tego typu pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie inżynierii wytwarzania oraz inżynierii materiałowej, ale także w odniesieniu do budowy maszyn oraz metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

Kierunek umożliwi Ci tworzenie aplikacji w językach programowania, a także ułatwi projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy może być realizowany na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia; odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Kształcenie odbywa się stacjonarnie i niestacjonarnie. Zajęcia w trybie dziennym prowadzone są od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (wbrew nazwie zajęcia odbywają się nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek inżynieria techniczno-informatyczna.

Na uczelniach publicznych studia stacjonarne są bezpłatne, tryb niestacjonarny zaś jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dlatego w programie kształcenia znajdziemy przedmioty odnoszące się do różnych nauk i dziedzin. Studenci uczęszczają między innymi na recykling materiałów inżynierskich, programowanie obiektowe, podstawy bioinżynierii medycznej, nowoczesne technologie w procesie samokształcenia, innowacyjne materiały i technologie (tw. sztuczne).

W siatce zajęć znajdziemy przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne. Studenci mają okazję zdobyć kompetencje i umiejętności odnoszące się do tworzenia aplikacji w językach programowania. Uczą się projektować i wdrażać systemy informatyczne, a także stosować techniki multimedialne.

Poznasz metody badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych, jak również zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do budowy maszyn.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria techniczno-informatyczna to kierunek, który absolwentom daje bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Miejsce pracy bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją, na przykład, jeśli ukończysz moduł nauczycielski, będziesz mógł/mogła uczyć w szkołach podstawowych i gimnazjalnych techniki, podstaw informatyki lub informatyki, a także w szkołach zawodowych rysunku technicznego, technologii drewna i tworzyw sztucznych, podstaw elektrotechniki i elektroniki i wiele innych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe
  • bankowość
  • administracja gospodarcza, samorządowa i państwowa
  • zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu

Absolwenci sprawnie posługują się narzędziami informatyki w zakresie programowania oraz baz danych. Zatrudniani są także w przedsiębiorstwach, które zajmują się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria techniczno-informatyczna w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - ważne informacje

inżynieria techniczno-informatyczna studia

studia informatyczne w Bydgoszczy

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)