Praca socjalna - Kielce

Praca socjalna - Kielce

Praca socjalna - Kielce

Studia w Kielcach 

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku praca socjalna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna?

Jeśli rozważasz studia w Kielcach na kierunku praca socjalna, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA KIELCE STUDIA I STOPNIA

PRACA SOCJALNA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA KIELCE STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W KIELCACH?

Praca socjalna to kompleksowo opracowany kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności szczególnie istotnych dla przyszłych pracowników socjalnych. Nauczysz się konstruować i realizować programy interwencji społecznych, projekty socjalne, a także programy profilaktyki społecznej.

W trakcie zdobywanego kształcenia zapoznasz się z zasadami i metodami oraz technikami wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych.

Propozycja kształcenia łączy różne nauki i dziedziny, wśród których znajdziemy pedagogikę, socjologię, politykę społeczną, zdrowie publiczne, a nawet prawo. 

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Pracę socjalną w Kielcach możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku na uczelniach publicznych w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Praca socjalna to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która łączy wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin pokrewnych, takich jak socjologia, psychologia, pedagogika, polityka, prawo, a nawet zdrowie publiczne.

W trakcie zdobywanej edukacji studenci uczą się, w jaki sposób współpracować z osobą niepełnosprawną i zależną, z osobą starszą, z dzieckiem, a nawet z całą rodziną. Poznasz różnego rodzaju teorie i metody, które będziesz mógł/mogła wykorzystać w trakcie praktyk zawodowych w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, a także w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Nauczysz się radzić sobie z problemami nieprzystosowania społecznego, które grożą wykluczeniem społecznym lub dysfunkcjonalnością rodziny. Zdobędziesz także potrzebne kompetencje, które ułatwią dokonywanie analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych, a także umożliwią udzielanie skutecznej pomocy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W KIELCACH?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W KIELCACH?

Absolwenci kierunku praca socjalna mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Bardzo często zatrudniani są w charakterze asystentów i doradców socjalnych, a także pracowników socjalnych w środowisku i instytucjach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku praca socjalna:

 • regionalne ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki interwencji kryzysowej

Możesz pracować w placówkach specjalistycznego poradnictwa oraz w środowiskowych instytucjach pomocy i wsparcia, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Jako pracownicy socjalni lub asystenci rodzinni odnajdują się w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach wsparcia.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Kielcach

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Komentarze (0)