Fizyka techniczna - Kielce

Fizyka techniczna - Kielce

Fizyka techniczna - Kielce

Studia w Kielcach 

fizyka techniczna

Odkryj fizykę techniczną w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku fizyka techniczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna?

W przypadku studiów fizycznych w zakresie fizyki technicznej musisz wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ kieleckie uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka techniczna w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KIELCE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KIELCE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W KIELCACH?

Fizyka techniczna to kompleksowo opracowany kierunek, który umożliwi Ci wyspecjalizowanie się w zakresie fizyki medycznej, elektroradiologii, nanotechnologii. Ofertę specjalnościową warto jednak śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

W trakcie zdobywanej edukacji masz szansę zapoznać się z metodami diagnostycznymi z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych. Nauczysz się także wytwarzać, badać własności i wykorzystywać nanoukłady w nowoczesnych technologiach.

Zdobywane kompetencje będą niezwykle użyteczne w pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Fizykę techniczną w Kielcach możesz studiować na pierwszym stopniu. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi. Studia stacjonarne to tak zwane studia dzienne.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wszelkiego rodzaju zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Fizyka techniczna to nowoczesny kierunek inżynierski, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki w medycynie, elektroradiologii, nanotechnologii. Zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, który umożliwi Ci zdobycie niezbędnych kompetencji do obsługi i nadzoru urządzeń.

W interdyscyplinarnie tworzonym programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak: podstawy fizyki kwantowej, elementy programowania symbolicznego, wybrane zagadnienia fizyki promieniowania, dozymetria promieniowania jonizującego, własności nanomateriałów, metody rentgenowskie badania materiałów. Realizowanie poszczególnych przedmiotów uzależnione jest niejednokrotnie od wybranej specjalizacji.

Studenci zdobywają kompetencje diagnostyczne i analityczne z zakresu radiologii oraz diagnostyki elektromedycznej. Umiejętnie posługują się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowych i działają na rzecz fizyki i najnowszych technologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W KIELCACH?

Studia na kierunku Fizyka techniczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W KIELCACH?

Miejsce zatrudnienia absolwentów fizyki technicznej bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Z pewnością odnajdujesz się w pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych oraz w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka techniczna:

 • ośrodki medyczne, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
 • dziedziny związane z diagnostyką obrazową i elektromedyczną, radioterapią i medycyną nuklearną

Będziesz przygotowany do wdrażania automatyzacji procesów technologicznych oraz do wykorzystywania informatyki w pracy nowoczesnych systemów obrazowania. Absolwenci pracują w branży IT, laboratoriach przemysłowych lub badawczych, w branży healthcare, w przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym, w placówkach edukacyjnych.

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizyka techniczna w Kielcach?

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

FIZYKA TECHNICZNA - ważne informacje

fizyka techniczna studia

studia fizyczne w Kielcach

studia fizyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki fizyczne w Kielcach

Komentarze (0)