Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki studiów

Fizyka techniczna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku fizyka techniczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra
 • oprogramowanie użytkowe
 • metody statystyczne
 • aparatura medyczna
 • analiza sygnałów biomedycznych
 • podstawy biochemii
 • chemia organiczna

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka techniczna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności rozumienia i opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, algebra, oprogramowanie użytkowe, metody statystyczne, aparatura medyczna, analiza sygnałów biomedycznych, podstawy biochemii, chemia organiczna, badanie materiałów, biofizyka molekularna, terapia hadronowa, informatyka medyczna, ciała amorficzne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki technicznej na UJK będą mogli wykorzystać w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Kielc, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Łukasz, student Fizyki technicznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to czas spędzony aktywnie, w którym nie ma czasu na nudę. Trzeba się uczyć, oczywiście, że tak, ale każdy z nas dobrze wie, że zdobytą wiedzę już niedługo wykorzysta w pracy zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biegłego posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy i projektowania układów elektrycznych i elektronicznych,
 • wykonywania pomiarów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • grafiki inżynierskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka techniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematycznym i Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)