Filologia polska - Katowice i woj. śląskie

Filologia polska - Katowice i woj. śląskie

Filologia polska - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

filologia polska

Odkryj filologię polskę na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia polska studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska?

Jeśli chcesz studiować filologię polską, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Filologia polska to kompleksowo opracowany kierunek, który łączy wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą. W trakcie kształcenia studenci uczą się rozumienia tekstów literackich, ale także profesjonalnego ich tworzenia. Będziesz zgłębiał/a wiedzę o języku polskim, historię literatury oraz współczesne życie literackie.

W zależności od wybranej specjalizacji będziesz miał/a okazję poznać rolę mediów w kulturze współczesnej, nauczysz się redagować, opracowywać, jak również oceniać wypowiedzi mówione i pisane, a także kreować komunikaty.

Zapoznasz się także z podstawowymi programami do edycji tekstu i jego składu. Poznasz konteksty istotne dla rozumienia dzieł literackich oraz zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne, jeśli w życiu zawodowym planujesz prowadzić działalność dydaktyczną.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Filologię polską w Katowicach możesz studiować w ramach studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata (sześć semestrów) oraz w trakcie drugiego stopnia, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, a kształcenie na nich na uczelniach publicznych zazwyczaj jest bezpłatne. Kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie kształcenia filologii polskiej znajdziesz takie przedmioty jak: fleksja i składnia języka polskiego, historia filozofii do połowy XIX wieku, kultura dawnej Rzeczypospolitej, morfologia historyczna języka polskiego, odmiany i dyskursy współczesnej polszczyzny, analiza i interpretacja.

Studenci mają do wyboru wiele specjalizacji, które jednocześnie określą w pewnym stopniu drogę zawodową. Wśród najpopularniejszych propozycji znajdziemy edytorstwo i redakcję tekstu, specjalność nauczycielską, literaturoznawstwo, dyskurs publiczny i inne. Ofertę specjalizacją warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

Zdobędziesz odpowiednie do pracy kompetencje, wśród których znajdują się także tworzenie i analizowanie tekstu oraz umiejętności komunikacyjne i językowe, również w kontekście języka obcego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Stanowisko pracy absolwentów filologii polskiej bardzo często związane jest z realizowaną specjalizacją. Wśród popularnych miejsc zatrudnienia znajdują się lokalne wydawnictwa, biblioteki i media, jak na przykład Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego czy Radio Katowice.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • instytucje, które zatrudniają konsultantów językowych
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • środki masowego przekazu
 • turystyka i sektor usług wymagający dobrej znajomości języka i kultury polskiej
 • prywatne szkoły językowe na wszystkich poziomach

Zawodowo możesz zajmować się prowadzeniem spotkań literackich, redakcją czasopism, pracą naukową. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze copywritera, korektora, dziennikarza, animatora społecznego, bibliotekarza, nauczyciela języka polskiego, nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Kierunki filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Komentarze (0)