Chemia - Katowice i woj. śląskie

Chemia - Katowice i woj. śląskie

Chemia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

chemia

Odkryj chemię na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku chemia to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek chemia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie chemia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia?

Jeśli chcesz prawidłowo przejść przez proces rekrutacji na kierunku chemia w Katowicach, warto zapoznać się z wymogami ustalanymi indywidualnie przez konkretne uczelnie, oferujące kształcenie w ramach studiów chemicznych.

Prócz przedmiotów obowiązkowych, warto zdawać także te kierunkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacji jest zmienny i zależy od trybu i poziomu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

CHEMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Chemia to popularny kierunek studiów o charakterze ścisłym i technicznym. W trakcie realizowanego programy kształcenia masz szansę zdobyć wiedzę odnoszącą się do chemii i technologii chemicznej, matematyki, a także nauk technicznych i przyrodniczych.

Studenci mają okazję poznać metody ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, problematykę zagospodarowania odpadów stałych, sposoby technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.

Nauczysz się opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Chemię możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranej uczelni pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku. Studia drugiego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia realizowane są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień.

Sprawdź, w jakiej formie są realizowane studia niestacjonarne i pamiętaj, że tryb zaoczny/wieczorowy jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia na kierunku chemia może się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład: chemia materiałów i zarządzania chemikaliami, podstawy przedsiębiorczości, surowce i materiały w farmacji i kosmetyce, aparatura chemiczna, podstawy informatyki i techniki informacyjne, badanie struktury związków organicznych.

Realizowanie poszczególnych zajęć uzależnione jest także od wybranej specjalizacji. Studenci kształcą się, chociażby w zakresie bioanalityki, materiałów i substancji specjalnych, a także w ramach chemii farmaceutycznej i kosmetycznej. Ofertę specjalnością warto śledzić na stronach wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

Nauczysz się opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Chemia trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek chemia w Katowicach i Gliwicach przygotuje Cię do pracy nie tylko w przemyśle stricte chemicznym, ale także w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia:

  • instytuty naukowo-badawcze w kraju i za granicą
  • laboratoria badawcze branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej
  • przedsiębiorstwa handlowe, które zajmują się dystrybucją odczynników i sprzętu pomiarowego
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • ośrodki edukacyjne

Odnajdziesz się także w pracy w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, w przemyśle farb i lakierów. Możesz założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z produkcją związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

Kierunki chemiczne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)