Technologia chemiczna - Katowice i woj. śląskie

Technologia chemiczna - Katowice i woj. śląskie

Technologia chemiczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

technologia chemiczna

Odkryj technologię chemiczną na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Technologia chemiczna studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku technologia chemiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Technologia chemiczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek technologia chemiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Technologia chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek technologia chemiczna?

Jeśli chcesz studiować technologię chemiczną, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Technologia chemiczna w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Technologia chemiczna to innowacyjny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej. Rozwiniesz potrzebne do pracy kompetencje inżynierskie sprowadzające się do projektowania i kontrolowania procesów chemicznych w skali przemysłowej.

Na studentów czeka szereg fascynujących specjalizacji, które mają realny wpływ na ścieżkę kariery. Możesz rozwijać się w zakresie chemii organicznej, nieorganicznej, elektrochemii, w zakresie tworzyw sztucznych oraz aparatury procesowej. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach wybranej uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Teoretyczne kształcenie studenci weryfikują w trakcie praktyk, chociażby w laboratoriach i zakładach przemysłu chemicznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Technologia chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Technologię chemiczną możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia odbywają się wtedy w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Studia chemiczne prowadzone są stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia stacjonarne to studia dzienne. Bezpłatnie odbywają się na uczelniach publicznych (w ich siedzibach) od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Technologia chemiczna to kierunek tworzony w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję zgłębiać wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Poznają zagadnienia odnoszące się do chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia dla optoelektroniki i medycyny.

Studenci rozwijają umiejętności inżynierskie, które ułatwią projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej. Nauczysz się przeprowadzać we właściwy sposób czynności laboratoryjne i analizy, a przy tym obsługiwać nowoczesny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową.

Będziesz w stanie prowadzić badania chemiczne, tworzyć koncepcje chemiczne oraz projektować, realizować i modernizować procesy chemiczne oraz produkty. Nauczysz się pracować w zespole, a także nabędziesz umiejętności kierownicze.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci technologii chemicznej są przygotowywani do działania na rynku pracy, który poszukuje specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności użyteczne w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologia chemiczna:

  • technologiczne instytuty badawcze
  • biura projektowe
  • sektory administracji i zarządzania
  • firmy produkujące nowoczesne materiały
  • instytucje nadzorujące wprowadzanie czystych technologii

Absolwenci obejmują stanowiska związane z kontrolą procesów technologicznych, organizacją i planowaniem produkcji. Odnajdą się w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego oraz w instytucjach działających na rzecz ochrony praw konsumenta lub poszanowania środowiska naturalnego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek technologia chemiczna w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

technologia chemiczna studia

studia chemiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki chemiczne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)