Filologia polska - Szczecin

Filologia polska - Szczecin

Filologia polska - Szczecin

Studia w Szczecin 

filologia polska

Odkryj filologię polską w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia polska studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska?

Jeśli rozważasz studia w zakresie filologii polskiej, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W SZCZECINIE?

Filologia polska to kierunek dla pasjonatów, którzy chcą zdobywać wiedzę o języku polskim i literaturze polskiej i światowej.

Dzięki rzetelnie opracowanemu programowi kształcenia masz szansę zdobyć ogólne wykształcenie humanistyczne oraz szczegółową wiedzę polonistyczną, która obejmuje rozumienie i analizowanie zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych w odniesieniu do przeszłości i współczesności.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne będą realizowane w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku filologia polska realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia filologiczne prowadzone są przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Są to tak zwane studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie poszczególnych wydziałów i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia filologii polskiej konstruowany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję zgłębiać wszechstronną wiedzę, która obejmuje historię i teorię literatury, wiedzę o kulturze, językoznawstwo historyczne i współczesne.

Dzięki realizowanym przedmiotom wykształcisz potrzebne do nauki i pracy umiejętności związane z rozumieniem, analizowaniem i interpretacją wypowiedzi językowych (także tekstów literatury i kultury). Nauczysz się tworzyć i redagować różnego typu teksty, a także przygotowywać prezentacji ustne.

W zależności od poziomu kształcenia na studentów czekają propozycje specjalizacyjne, które mogą mieć realny wpływ na ścieżkę kariery. Możesz rozwijać się w zakresie specjalności językoznawczej, literaturoznawczej, nauczycielskiej, edytorskiej. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni. Pamiętaj, że jest ona zmienna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W SZCZECINIE?

Rynek pracy dla absolwentów filologii polskiej obfituje w coraz ciekawsze propozycje zatrudnienia. Miejsce pracy uzależnione jest często od realizowanej specjalizacji. Studenci na poszczególnych etapach kształcenia są przygotowywani do pełnienia funkcji nauczyciela języka polskiego, krytyka literackiego, edytora, redaktora, specjalisty PR, bibliotekarza, pracownika agencji reklamowej i mediów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • środki masowego przekazu
 • agencje Public Relations
 • agencje reklamowe
 • ośrodki animacji kultury
 • firmy poligraficzne
 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne
 • media elektroniczne

Wiedza humanistyczna i specjalistyczna, odnosząca się do filologii polskiej umożliwia badanie zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych zarówno współczesnych, jak i przeszłych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na drugim i trzecim stopniu.

Gdzie studiować na kierunku filologia polska w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia polska w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia polska w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

filologia polska studia

filologia polska studia online

studia filologiczne w Szczecinie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki filologiczne w Szczecinie

Rozwiń

Komentarze (0)