Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Architektura wnętrz

Odkryj kierunek Architektura wnętrz w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Architektura wnętrz to kierunek idealny dla osób, które interesują się sztuką i mają zmysł artystyczny. Od kandydatów oczekuje się wrażliwości na piękno, a także zainteresowania najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w kontekście projektowania graficznego i architektonicznego. Studenci mają okazję uczyć się opracowywać projekty wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji do realizacji.

Absolwenci studiów architektonicznych zatrudniani są w pracowniach architektonicznych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, agencjach designerskich, firmach budowlano-architektonicznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach?

Rekrutacja na kierunku architektura wnętrz, podobnie jak na ogólnych studiach architektonicznych, kładzie nacisk na egzamin wstępny z zakresu rysunku. Bardzo ważne jest także przedstawienie swojego portfolio, czyli teczki z najlepszymi pracami.
Egzaminy maturalne mogą wzmocnić Twoją pozycję wśród kandydatów na studia, dlatego warto postarać się o jak najlepsze wyniki. Szczegółowe informacje odnoszące się do egzaminów wstępnych, znajdziesz na stronie poszczególnych uczelni w Katowicach i woj. śląskim.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję połączyć umiejętności graficzne z wiedzą odnoszącą się do sposobów kształtowania otoczenia człowieka. W siatce zajęć znajdziesz zarówno zagadnienia techniczne, jak i zajęcia, które pomogą kształcić Twoją wrażliwość artystyczną.

Przyszli architekci wnętrz będą mieli okazję zająć się kompleksowym opracowaniem projektu wnętrz mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Studenci uczęszczają na wykłady, ćwiczenia projektowe i praktyki studencie, które skupiają się na działaniach inwentaryzacyjnych, projektowych, rysunkowo-malarskich. Nauczysz się projektować wnętrza, a praktyczne umiejętności będziesz w stanie wypracować w trakcie zajęć w murach uczelni oraz w terenie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci kierunku architektura wnętrz zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiedzę odnoszącą się do historii sztuki, wzornictwa i architektury. Zgłębiają zagadnienia związane z materiałami stosowanymi we wnętrzach i elementach ich wyposażenia. W trakcie realizowanych zajęć studenci poznają materiały budowlane i technologie stosowane w budownictwie, zapoznają się z oprzyrządowaniem technicznym elementów wyposażenia wnętrz, zdobywają wiedzę z zakresu systemów konstrukcyjnych w architekturze.

Studenci muszą zapoznać się także z zagadnieniami odnoszącymi się do instalacji budowlanych oraz konserwacji i restauracji wnętrz zabytkowych. Zapoznają się z propozycjami rozwiązań proekologicznych w architekturze i urbanistyce. Poznają metody projektowania urbanistycznego i kompozycji urbanistycznej. Uczą się posługiwać komputerowymi narzędziami do wizualizacji. Mają wiedzę odnoszących się do prawnych uwarunkowań projektowania.

 

Umiejętności

Studia w Katowicach i Gliwicach w zakresie architektury wnętrz umożliwiają zdobycie najpotrzebniejszych umiejętności do pracy. Studenci uczą się wykorzystywać elementy techniczne w projektowaniu wyposażenia wnętrz, zdobywają zdolność rozpoznawania i stosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych, a także umiejętnie określają program użytkowania wnętrz.

Studenci zdobywają umiejętności warsztatowe, które umożliwiają realizację własnych koncepcji artystycznych techniką rysunku, malarstwa, rzeźby, modelowania, grafiki, grafiki komputerowej. Potrafią umiejętnie kreować przestrzeń światłem, kształtować przestrzeń scenograficzną. Uczy się rozwiązywać problemy architektoniczne, wiążące się z problemami ekologicznymi. Uczą się posługiwać programami komputerowymi z zakresu projektowania architektonicznego, graficznego, wizualizacji.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci architektury wnętrz posiadają umiejętności sprowadzające się do zestawiania i doboru konstrukcji i formy w zależności od sytuacji projektowej. Potrafią werbalizować własne poglądy i wypowiadają się w dziedzinie architektury i prezentacji projektów. Potrafią podejmować i rozwiązywać podstawowe zadania projektowe. Mają zdolność do refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z architekturą wnętrz.

Studia architektoniczne w tym zakresie umożliwią Ci krytyczną ocenę zjawisk przestrzennych. Będziesz w stanie podjąć współpracę z reprezentantami pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią krytycznie myśleć, analizować sytuację, posługiwać się specjalistycznym językiem w zakresie architektury wnętrz.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć tworzona dla kierunku architektura wnętrz uzależniona jest od wybranej uczelni. Mimo że efekty kształcenia mają charakter niejako uniwersalny, lista przedmiotów może się różnić. Studenci mają okazję zgłębiać podstawowe tajniki sztuki nowoczesnego designu w architekturze. Zgłębiają zasady, które obowiązują w projektowaniu wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej.

W trakcie realizowanych przedmiotów poznasz nowości z rynku materiałów i wyposażenia wnętrz, techniki i technologie, które wykorzystywane są w rozwiązaniach koncepcyjnych, a także będziesz w stanie wdrożyć je w świat. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, a także w terenie.

 

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • rysunek projektowy i techniki prezentacji
 • ergonomia
 • autoprezentacja
 • wystawiennictwo
 • malarstwo
 • projektowanie struktur użytkowych
 • nowości rynkowe materiałów i wyposażenia wnętrz
 • projektowanie detalu architektonicznego i mebla
 • zieleń w architekturze

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

W zależności od etapu kształcenia od kandydatów na kierunek architektura wnętrz oczekuje się zainteresowania sztuką, rozwiniętego zmysłu artystycznego, wykształcenia wrażliwości na piękno. Przyszli studenci powinni mieć rozwiniętą osobowość, która jest szczególnie istotna dla realizacji przyszłych koncepcji projektowych.

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni posiadać dyplom poświadczający ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Odnajdą się tutaj osoby, które studiowały kierunki architektoniczne, budowlane, plastyczne. Architektura wnętrz jest dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę w tym zakresie lub potrzebują wiedzy i umiejętności odnoszących się do projektowania wnętrz, gdyż jest to niezbędne w ich pracy zawodowej.

 

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia architektoniczne na kierunku architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia to udogodnienie dla przyszłych i obecnych studentów, którzy swój rozwój intelektualny wiążą z uczelniami w Katowicach.
Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawową wiedzę i wykształcenie odpowiednich umiejętności, co stanowi podłoże pracy zawodowej, którą studenci mogą rozpocząć już po ukończeniu pierwszego cyklu.
Drugi stopień trwa cztery semestry i zapewnia tytuł magistra. Studia magisterskie określane są jako studia uzupełniające, ponieważ mają one uzupełniać i rozwijać wiedzę i umiejętności zdobyte na stopniu pierwszym i zapewnić dodatkowe kwalifikacje, które przysłużą się w kreowaniu kariery zawodowej w branży architektonicznej.
PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ W KATOWICACH I GLIWICACH?

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci architektury wnętrz mają opanowane umiejętności zawodowe, wykształconą wrażliwość plastyczną, wyobraźnię i kreatywność. Zatrudniani są w pracowniach architektonicznych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, agencjach designerskich, firmach budowlano-architektonicznych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz przygotowany do pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz. Umiejętnie współpracują z przedstawicielami branż technicznych, którzy biorą udział w procesie projektowym i wykonawczym. Twórcza praca absolwentów sprowadza się do projektowania wnętrz, wystaw i mebli, kształtowania kolorystyki i oświetlenia, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • firmy deweloperskie
 • pracownie architektoniczne
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa, specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz
 • prywatne agencje projektowe
 • muzea i galerie przy kreowaniu przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych
 • studia promocji i reklamy wizualnej
 • agencje designerskie
 • studia architektury wnętrz
 • własna działalność gospodarcza

 

Stanowisko pracy absolwenta architektury wnętrz uzależnione jest od ukończonych kursów i specjalizacji. Mają oni bardzo wiele możliwości rozwoju i zawodowego awansu.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • samodzielny projektant
 • asystent projektanta
 • asystent architekta
 • wizualizator 3D
 • grafik 2D (grafik kreatywny)
 • projektant przestrzeni wystawienniczych, targowych, muzealnych
 • projektant ekspozycji reklamowych

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować architekturę wnętrz, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny przewiduje także egzaminy wstępne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

f

Kierunki architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)