Sztuki wizualne - Zielona Góra

Sztuki wizualne - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Sztuki wizualne studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Witold Dederko w publikacji „Przedmiot rzeczywisty i jego obraz” pisał tak: „Kompozycja artystyczna to wielka nauka, a nawet szereg nauk – geometria wykreślna, kolorystyka, deformacja, nauka o kontrastach kolorów, kształtach i proporcjach”. Wydaje się, że jest to doskonałe odniesienie do tego, czym są sztuki wizualne i jak duże znaczenie mają w kontekście tego typu studiów techniczno-artystycznych.

Kierunek sztuki wizualne w Zielonej Górze poszukuje kandydatów, którzy interesują się żywo kreacją, sztuką i estetyką, a ponad to mają ku temu predyspozycje manualne czy artystyczne. Studia artystyczne wiążą się także niejednokrotnie z zajęciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie grafiki komputerowej. Jeśli odnajdujesz w sobie zainteresowanie animacją i edukacją w odniesieniu do kultury współczesnej, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak sztuki wizualne możesz realizować w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w bardzo wielu kierunkach, zarówno artystycznych, inżynierskich czy humanistycznych, a tym samym zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie, ponieważ łączy w programie wiedzę z tych nauk.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na zajęciach artystycznych i humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: struktury wizualne, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, książka jako obiekt i działanie warsztatowe, działania fotograficzne w przestrzeni, promocja kultury artystycznej i krytyka artystyczna, alternatywne koncepcje edukacji, arteterapia i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku sztuki wizualne zapewniają absolwentom wiedzę, która jest niezwykle przydatna w momencie realizowania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych w celach artystycznych, edukacyjnych czy użytkowych. Absolwenci prowadzą zajęcia warsztatowe odnoszące się do sztuk plastycznych, w sposób praktyczny potrafią funkcjonować na rynku sztuki, podejmują pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, takich jak muzeum, galeria, dom kultury, a także w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Abiturienci wybierają moduły kształcenia z mediów cyfrowych i projektowania graficznego, które pozwalają rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu multimediów, intermediów, animacji, projektowania graficznego czy fotografii. Odpowiednie kwalifikacje pozwalają na rozpoczęcie pracy w różnych dziedzinach życia kulturalnego i artystycznego.

czytaj dalej wszystko o Sztuki wizualne - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek sztuki wizualne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Sztuki wizualne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie sztuki wizualne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Arteterapia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku arteterapia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Kierunek sztuki wizualne w Zielonej Górze wywołuje duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia artystyczne. Chętnych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona do minimum. Podczas rekrutacji najważniejsza jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci zaprezentują wiedzę odnoszącą się do współczesnego życia artystycznego oraz przedstawią teczkę prac z zakresu malarstwa i rysunku w technice dowolnej oraz prace odnoszące się do projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, rzeźby, fotografii, filmu lub innych działań o charakterze twórczym. Wyniki z egzaminów maturalnych odgrywają drugorzędną rolę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Sztuki wizualne w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKI WIZUALNE ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

SZTUKI WIZUALNE ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKI WIZUALNE ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuki wizualne w Zielonej górze

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak sztuki wizualne możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Elitarny kierunek opiera się na regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, co prowadzi do gruntownego wykształcenia artystycznego i rozwinięcia niezbędnych umiejętności.

Program kształcenia opiera się na zajęciach, dla których bardzo ważne są malarstwo, rysunek, fotografia czy rzeźba, a także wiadomości z zakresu historii sztuki czy filozofii bądź innych nauk humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • projektowanie graficzne,
 • projektowanie na potrzeby Internetu,
 • tendencje w sztuce współczesnej,
 • promocja kultury artystycznej i krytyka artystyczna,
 • animowane formy filmowe,
 • marketing sztuki,
 • analiza dzieła sztuki,
 • interaktywne działania przestrzenne
 • i wiele innych.

Kierunek sztuki wizualne w Zielonej Górze pozwala studentom wybrać konkretny moduł kształcenia. W ramach pierwszego stopnia w ofercie odnaleźć możemy fotografię, media cyfrowe i projektowanie graficzne oraz alternatywne formy edukacji. W ramach drugiego stopnia w ofercie znajduje się grafika, malarstwo bądź multimedia. Ofertę związaną z modułami kształcenia warto śledzić na stronie internetowej uczelni w Zielonej Górze, ponieważ może być ona uaktualniona przez nowe propozycje.

Studia artystyczne w zakresie sztuk wizualnych zapewniają wiedzę z zakresu przekazów wizualnych i medialnych, funkcjonowania rynku sztuki, wszechstronne wykształcenie z nauk humanistycznych. Studenci wykształcają umiejętności, które w sposób kreatywny pozwolą prowadzić abiturientom warsztaty twórcze. Studenci rozwijają zdolności związane z zajęciami artystycznymi, twórcze myślenie, a także posiadają umiejętność poprawnej komunikacji i pracy w zespole. Jeśli dostrzegasz w sobie otwartość i kreatywność myślenia, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze kierunek sztuki wizualne proponują w podziale na dwa cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to trzyletnie studia licencjackie, które po sześciu semestrach kończą się tytułem licencjata i zapewniają możliwość rozpoczęcia pracy w zawodzie dzięki gruntownemu, aczkolwiek podstawowemu wykształceniu w zakresie sztuk wizualnych i innych przedmiotów artystycznych.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które po czterech semestrach zapewniają tytuł magistra sztuki. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent pokrewnego tematycznie kierunku jak na przykład grafika, architektura wnętrz, animacja kultury bądź absolwent pierwszego stopnia sztuk wizualnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Sztuki wizualne to niezwykle zajmujący kierunek studiów, który skupia się na treściach artystycznych. Wzbudza zainteresowanie wielu kandydatów na studia, którzy pragną rozwijać się w kierunku kreatywnym, a tym samym znaleźć sposób na wykorzystywanie swoich talentów w pracy zawodowej. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje artystyczne, to znaczy potrafisz rysować, malować, fotografować i możesz poprzeć swoją aktywność konkretnymi pracami?
 • Czy szczycisz się niezwykłym zmysłem estetycznym?
 • Czy jesteś osobą pomysłową i pragniesz swoje koncepcje wykorzystywać w przyszłości, również dzięki programom graficznym?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, natomiast liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona do absolutnego minimum. W procesie rekrutacji najważniejszy jest egzamin wstępny, który składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zaprezentujesz swoją wiedzę odnoszącą się do współczesnego życia artystycznego oraz prac własnych, wcześniej dostarczonych do Komisji Rekrutacyjnej. W wymaganej teczce powinny znaleźć się prace z zakresu malarstwa i rysunku w technice dowolnej oraz dodatkowo prace z zakresu projektowania graficznego, rzeźby, fotografii, grafiki warsztatowej, filmu czy innych działań o charakterze twórczym.

Egzaminy maturalne odgrywają w procesie rekrutacyjnym drugorzędną rolę. Oczywiście musisz zdać przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów, to znaczy matematykę, język polski i język obcy nowożytny. Warto zdać także przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym, takie jak na przykład historię, historię sztuki czy wiedzę o kulturze. Najwyższą ilość punktów dostarcza udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie miejsce na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Artystycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejszy jest egzamin wstępny. Komisja Rekrutacyjna oczekuje jednak świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia studiów do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, teczki z pracami rysunkowymi, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku sztuki wizualne przygotowują swoich absolwentów do pracy, w której będą mogli się stać wykwalifikowanymi animatorami kultury współczesnej. Studenci uczą się jak realizować i upowszechniać różnego rodzaju postaci przekazów wizualnych i medialnych w celach artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzą także zajęcia warsztatowe odnoszące się do sztuk plastycznych. Abiturienci potrafią funkcjonować na rynku sztuki, a tym samym podejmują pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (takich jak muzeum, galeria, dom kultury, ognisko plastyczne) lub w ośrodkach reklamowych czy w ośrodkach promocyjnych.

Studenci zdobywają wiedzę artystyczno-humanistyczną, a tym samym stają się artystami plastykami, aktywnymi twórcami w zakresie sztuk plastycznych, a także edukatorami kultury współczesnej. Absolwenci prowadzą warsztaty artystyczne w odniesieniu do sztuk wizualnych oraz warsztaty z arteterapii.

Absolwenci planują zajęcia i uwzględniają potrzeby poszczególnych grup zajęciowych, a także planują zajęcia pozaszkolne. Szczycą się umiejętnościami z zakresu artystycznych i projektowych działań multimedialnych, fotograficznych, intermedialnych, animacyjnych czy odnoszących się do projektowania graficznego. Tworzą własne projekty audiowizualne, otwierają własne działalności gospodarcze. Absolwenci współpracują z samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, zatrudniani są w teatrach, telewizji, przy produkcjach filmowych. Możliwości pracy jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł i potrafisz umiejętnie wykorzystywać swój talent. Pamiętaj, że praca powinna być przede wszystkim pasją.

Jakie opinie mają studia na kierunku sztuki wizualne w Zielonej Górze?

Studia artystyczne w Zielonej Górze uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Daria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

Zajmuję się mediami cyfrowymi i projektowaniem graficznym. Uważam, że to bardzo opłacalna ścieżka kariery, a dodatkowo mogę w niej wykorzystywać moje zamiłowania do grafiki i rysunku. Jeśli nie chcesz zatracić artystycznej duszy, przyjdź do nas. Potrzebujemy ludzi kreatywnych, takich jak Ty!

Popularne kierunki artystyczne w Zielonej Górze

Kierunki artystyczne w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

 

Komentarze (0)