Filologia - Kielce

Filologia - Kielce

Filologia - Kielce

Studia w Kielcach na kierunku

Filologia

Odkryj kierunek Filologia w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia - studia Kielce | woj. świętokrzyskie

W obecnych czasach biegłe władanie przynajmniej dwoma językami obcymi staje się pomału jednym z koniecznych do spełnienia warunków, aby dostać pracę na dobrze płatnym stanowisku, niezależnie od jego specyfiki. Młodzi ludzie starają się w jak największym stopniu odpowiedzieć na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy, dlatego wielu z nich postanawia wybrać studia filologiczne jako ścieżkę swojej przyszłej edukacji.

Kielce to jedno z polskich miast, w których możesz podjąć wybrane studia na kierunku Filologia. Niektóre uczelnie w Kielcach, takie jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach poszerzyły swoją ofertę edukacyjną o Filologię angielską, polską, germańską, rosyjską oraz Lingwistykę stosowaną. Szeroki wachlarz wyboru zapewnia szansę na dobre dopasowanie studiów do osobistych zainteresowań i preferencji.

 

Czego się nauczysz na studiach

Szczegółowy wygląd siatki studiów na Filologii będzie zależny od tego, na zgłębianie jakiego języka zdecyduje się dany kandydat – z oczywistych względów wymiar edukacji na Filologii polskiej, czyli o ojczystej mowie społeczeństwa naszego regionu geograficznego, będzie znacznie inne, niż na Filologii japońskiej, uczącej o języku obcym dla większości świeżo upieczonych studentów.

Niemniej jednak, decydując się na rozpoczęcie studiów na kierunku Filologia, powinieneś być przygotowany na przyswojenie nie tylko wiedzy na temat gramatyki, fonetyki i poprawnego używania określonych sformułowań w zależności od kontekstu, ale również dowiesz się nieco o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego. Przedmioty, z którymi z dużym prawdopodobieństwem spotkasz się w trakcie swojej przygody z Filologią, będą na przykład:

 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka kontrastywna i opisowa,
 • historia wybranego obszaru językowego,
 • warsztaty tłumaczeniowe,
 • techniczne podstawy tłumaczeń.

 

Dla kogo te studia

Nie ulega wątpliwości, że Filologia o dowolnej specyfice jest najczęściej wybierana przez absolwentów klas humanistycznych w ukończonych szkołach średnich. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że umysły humanistyczne posiadają naturalne predyspozycje do przyswajania wiedzy językowej, a nauka zwykle przychodzi im z łatwością. Dlatego jeżeli myślisz o podjęciu Filologii, powinieneś interesować się naukami społecznymi, rozumieć motywy tworzenia najwybitniejszych pisarzy i poetów, a także z łatwością interpretować różne dzieła literackie.

Ponadto, w spektrum zainteresowania wszystkich kandydatów na studia w Kielcach na kierunku Filologia powinna znajdować się szeroko rozumiana historia, gdyż wiele przedmiotów na studiach czerpie wiele z dorobku naukowego badaczy tej dziedziny. Jeżeli uważasz, że twoje zainteresowania i wrodzone predyspozycje pokrywają się z wymaganiami narzucanymi na przyszłych studentów Filologii, to bez wahania możesz aplikować na ten kierunek studiów!

czytaj dalej wszystko o Filologia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Radomiu

Jako że Filologię można śmiało zaliczyć do kanonu kierunków humanistycznych, to w procesie rekrutacji na te studia największe znaczenie będą miały właśnie przedmioty humanistyczne. Dlatego jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu tych studiów, odpowiednio wcześnie rozpocznij przygotowania do rozszerzonej matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pamiętając o tym, że każdego roku liczba chętnych znacznie przeważa ilość dostępnych miejsc, postaraj się uzyskać jak najwyższy wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Studia filologiczne cechuje duża różnorodność, która generuje pewną odmienność w kwestii procedur rekrutacyjnych, obowiązujących poszczególne kieleckie uczelnie i sam dany odłam Filologii. Zatem pamiętaj, aby zapoznać się z ustaleniami wybranej placówki edukacyjnej tuż przed zgłoszeniem swojej kandydatury na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Filologiczne kierunki studiów w Kielcach z oczywistych względów różnią się przebiegiem w zależności od tego, na jaki rodzaj filologii zdecyduje się kandydat. Jednak niezależnie od specyfiki wybranego kierunku, każdy z przyszłych studentów może mieć pewność, że stanie przed wyborem dwóch trybów kształcenia, co może mu bardzo ułatwić organizację czasu w roku akademickim. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się codziennie w tygodniu roboczym. Większość kandydatów decyduje się na ten tryb edukacji ze względu na komfort wynikający z regularności przyswajanej wiedzy, a co za tym idzie, unikaniu konieczności zgłębiania bardzo dużej porcji materiału naraz.

Niestacjonarny tryb studiów jest swego rodzaju ukłonem w stronę tych, którzy zdają sobie sprawę, jak ważne jest pierwsze doświadczenie zawodowe i chcieliby pogodzić jego zdobywanie z edukacją na uczelni wyższej. Pamiętając o tym, że wybór studiów niestacjonarnych wiąże się z uiszczaniem systematycznych opłat za czesne, a także przyswajania części materiału w domowym zaciszu. Niezależnie od wybranego trybu pobieranej wiedzy, każdy z absolwentów Filologii będzie miał identyczne szanse na polskim oraz zagranicznym rynku pracy.

 

Program studiów

Bloki przedmiotów wykładanych na studiach filologicznych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich wprowadza w świat zagadnień prezentowanych przez wybrany kierunek i skupia się głównie wokół zagadnień teoretycznych. Rozpoczynając swoją przygodę z dowolnym rodzajem Filologii, bądź gotów na przyswojenie wiedzy historycznej o powstaniu danego języka, zgłębienie wiadomości z dziedziny literatury i sztuki, określającej wybrany obszar językowy.

Na późniejszych etapach nauki, każdy ze studentów wybierze najlepszą dla siebie specjalność, dzięki której rozpocznie edukację zgodną z własnymi zainteresowaniami i planami na najbliższą przyszłość zawodową. Większość istniejących Filologii oferuje takie specjalności, które kształcą przyszłych nauczycieli, tłumaczy, pracowników mass mediów i wszelkiego rodzaju wydawnictw prasowych.

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Każda Filologia składa się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, z których każdy cechuje się innym czasem trwania. Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku studiów przybiera formę studiów licencjackich, a na ich ukończenie studenci potrzebują trzech lat. Magisterskie studia drugiego stopnia trwają dwa lata i zapewniają wszystkim absolwentom jeszcze lepsze perspektywy zawodowe, dzięki otrzymaniu szerszych kompetencji kierunkowych.

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Kielcach

Absolwenci każdej Filologii będą mieli ogromny wpływ na kształtowanie swojej przyszłej kariery zawodowej, gdyż możliwości zawodowe generowane przez studia o tej specyfice są szerokie. Wybór konkretnej specjalności w trakcie edukacji to pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia wybranej pracy. Na absolwentów czeka możliwość zatrudnienia się w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych na stanowisku związanym z nauczaniem danego języka.

Po wykonaniu kilku specjalistycznych kursów, można postarać się o tytuł tłumacza przysięgłego, który może podjąć współpracę z szeroko rozumianym sądownictwem i prokuraturą. Biura tłumaczeniowe i międzynarodowe korporacje, podejmujące współpracę z klientami zagranicznymi to kolejne możliwości, jakie generuje ukończenie Filologii.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Kielcach

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia filologiczne, powinieneś upewnić się, że sprostasz narzuconym przez specyfikę kierunku wymaganiom. W procesie decyzyjnym może ci pomóc szczera odpowiedź na poniższe pytania:

 • Twoimi ulubionymi przedmiotami w szkole od zawsze były te humanistyczne?
 • Nigdy nie miałeś problemu z nauką języków?
 • Aspirujesz do roli poligloty albo przynajmniej chciałbyś dobrze opanować jeden wybrany język?

Trzykrotna odpowiedź twierdząca będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Filologia w Kielcach. Uzyskanie wysokich wyników maturalnych z wiodących dla tego kierunku przedmiotów zazwyczaj wystarcza, aby zapewnić sobie możliwość edukacji już od października, jednak zdecydowanie warto postarać się o dodatkowe, cenne w procesie rekrutacji punkty.

W tym celu zapoznaj się z olimpiadami, jakie można podjąć danego roku, warto rozważyć zwłaszcza te o zasięgu ogólnopolskim albo przynajmniej wojewódzkim, gdyż właśnie one mogą dać ci wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek studiów, włącznie z Filologią. Przemyśl udział na przykład w Olimpiadzie Historycznej, czy Olimpiadzie Wiedzy o Świecie.

 

Proces rekrutacji

Chcąc zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia Filologii w Kielcach, powinieneś zapoznać się z regulaminem elektronicznej rejestracji kandydatów, która przeprowadzi cię przez cały proces, dzięki czemu unikniesz ewentualnych pomyłek, które mogłyby skutkować wykluczeniem cię z listy kandydatów.

Kiedy po pozytywnie ukończonej procedurze rekrutacyjnej zdołasz odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na studia, zadbaj o terminowe dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Wśród nich powinny znaleźć się: fotografia do legitymacji studenckiej, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Kielcach

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Studia na kierunku Filologia w Kielcach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Z tego względu w głowach wielu młodych ludzi pojawiają się rozterki na temat tego, czy jest to właściwy kierunek dla nich. Opinie studentów mogą pomóc w ostatecznej decyzji.

Dominik, student pierwszego roku jednej z Filologii w Kielcach, mówi:

„Jestem urodzonym humanistą i nie wstydzę się tego, wręcz przeciwnie. Pragnę rozwijać swój talent, kształcąc się w jednym z najpiękniejszych polskich miast, czyli w Kielcach. Filologia była dobrym wyborem, którego nie zmieniłbym na żaden inny.”

Kierunki filologiczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

 

Komentarze (0)