Administracja - Białystok

Administracja - Białystok

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Jerzy Stefan Langrod uznał administrację za "planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, a dopiero potem - poprzez tych ludzi - suma urządzeń, którymi dysponują". Jest to niezwykła nauka z dziedziny prawa, która obejmuje swoimi działaniami wszelkie kwestie biurokratyczne, finansowe, podatkowe, a także społeczne. Zajmuje się zarówno służbą zagraniczną, ustrojem i funkcjonowaniem administracji rządowej, jak i sądową i samorządową kontrolą administracji.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z naukami humanistycznymi i ścisłymi. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie polityczne, gospodarcze i prawne. Jeśli masz silny charakter, jesteś osobą komunikatywną, kierunek administracja w Białymstoku jest dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze na kierunku administracja możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku oferują bardzo wiele możliwości kształcenia w różnorodnych kierunkach, które edukują specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: historia administracji, organizacja ochrony środowiska, prawo cywilne z umowami w administracji, gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego, ustroje państw Europy Wschodniej, administrowanie ochroną zdrowia i oświatą, fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej, regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej, prawo pracy i prawo urzędnicze, legislacja administracyjna, system budżetowy samorządu terytorialnego i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak administracja zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju głównie dlatego, że są to kierunki uniwersalne dla niemal każdej branży. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w sądach administracyjnych.

Absolwenci pracują także w urzędach i izbach celnych, w przedsiębiorstwach prywatnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami, w urzędach marszałkowskich, w placówkach kulturalnych, w instytucjach krajowych i wiele innych.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku administracja uchodzą za jedne z najbardziej wszechstronnych propozycji studiów prawniczych. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BIAŁYSTOK STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA BIAŁYSTOK STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA BIAŁYSTOK STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy komfort studiowania, dlatego studia prawnicze w zakresie administracji oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz przedmioty takie jak na przykład:

 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych,
 • zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska,
 • polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych,
 • zasady tworzenia i stosowania prawa,
 • odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych,
 • system budżetowy samorządu terytorialnego
 • i wiele innych.

Studenci rozwijają swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, na przykład takich jak: administracja rządowa lub administracja samorządowa. Szczegóły odnoszące się do utworzenia danej specjalizacji warto śledzić na stronach uczelni w Białymstoku, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu prawa i administracji, ekonomii, a także nauk społecznych. Rozwijają zdolności komunikacyjne, analityczne, a także predyspozycje językowe, które ułatwiają kontakty międzynarodowe. Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje informacje odnoszące się do różnego rodzaju prawa, funkcjonowania instytucji i urzędów, kwestii charakterystycznych dla spraw budżetowych i ubezpieczeń.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają rozpoczęcie pracy zawodowej oraz przygotowują abiturientów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć zarówno absolwent studiów pierwszego stopnia administracji, jak i absolwent studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków pokrewnych.

Jaka praca po kierunku administracja w Białymstoku?

Kierunek administracja w Białymstoku jest na tyle uniwersalny, że zapewnia wiele możliwości rozwoju i pracy, zwłaszcza, że specjaliści w zakresie administracji są niezbędni niemal w każdej firmie i instytucji, które chcą poprawnie funkcjonować. Abiturienci pracują w sądach administracyjnych, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w biurach poselskich, w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w biurach senatorskich.

Abiturienci zajmują się stanowieniem prawa miejscowego, kontrolą administracji samorządowej, procesami decyzyjnymi w administracji samorządowej, negocjacjami i mediacją, społeczną i sądową kontrolą administracji i tym podobne. Studia prawnicze w Olsztynie przygotowują studentów do pracy w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach międzynarodowych i organizacjach Unii Europejskiej, w instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, w strukturach samorządowych, w wymiarze sprawiedliwości, w służbie cywilnej, w placówkach kulturalnych, w urzędach gmin, w urzędach i izbach celnych, w urzędach i izbach skarbowych, w starostwach, w urzędach marszałkowskich, w przedsiębiorstwach prywatnych, w organach partii politycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w bankowości, w ubezpieczeniach, w izbie skarbowej, w urzędach pracy, w firmach prywatnych, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Wielu studentów decyduje się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczy tym samym usługi administracyjno-prawne.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Białymstoku?

Kierunek administracja w Białymstoku zawsze przykuwa uwagę wielu kandydatów na studia prawnicze. Administracja daje uniwersalne wykształcenie prawnicze i administracyjne, użyteczne w wielu branżach. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści prawne, polityczne i społeczne?
 • Czy masz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Białymstoku

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Administracja to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Białymstoku.

Andrzej, student trzeciego roku studiów magisterskich, stwierdził:

To chyba jeden z najbardziej praktycznych kierunków. Praktyczny jest dlatego, że pozwala pracować nam niemal wszędzie ­– w każdym urzędzie, instytucji, firmie, sądzie. Urzędników nigdy dość, a interdyscyplinarne kształcenie pozwala odnaleźć się w różnych branżach.

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)