Bezpieczeństwo narodowe - Częstochowa

Bezpieczeństwo narodowe - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Bezpieczeństwo narodowe - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Częstochowie bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa narodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie: bezpieczeństwo międzynarodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo militarneochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa... specjalności na bezpieczeństwie narodowym w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Bezpieczeństwo narodowe to jedna z bardziej atrakcyjnych propozycji dla wszystkich świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, chcących związać swoją przyszłość z służbami mundurowymi, organami państwowymi, czy organizacjami międzynarodowymi. Jak się pewnie domyślasz, odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki zawodu jest ogromna. Dlatego jeśli zamierzasz aplikować, odpowiednio przygotuj się do zdawania rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii oraz języka angielskiego, gdyż właśnie te przedmioty odegrają główną rolę w procesie rekrutacji, dostarczając ci możliwie wysoką liczbę punktów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Jeżeli uczelnie w Częstochowie decydują się na wprowadzenie jakiegoś kierunku do kanonu oferowanych przez siebie dziedzin edukacyjnych, to starają się jednocześnie zadbać o komfort większości studentów. Dlatego też Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza możesz podjąć w ramach trybu stacjonarnego lub zaocznego. Postaraj się dokonać świadomego wyboru, gdyż od niego będzie zależał kształt kilku najbliższych lat twojej nauki na studiach.

Studia stacjonarne przyciągają każdego roku bardzo wielu kandydatów, którzy cenią sobie komfort wynikający z możliwości zgłębiania niewielkich partii materiału, podzielonych pomiędzy pięcioma dniami roboczymi każdego tygodnia. Ten sposób kształcenia ma zwolenników, którzy twierdzą, że zajęcia i wykłady są przeprowadzane w sposób uporządkowany i systematyczny.

Swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby tych, którzy pragną połączyć kształcenie na Bezpieczeństwie narodowym z nauką jedynie w weekendy, są studia w trybie niestacjonarnym. Decydując się na tę opcję, zobowiązujesz się do uczęszczania w zjazdach odbywających się zazwyczaj w co drugi weekend każdego miesiąca.

Podstawową cechą każdego społeczeństwa jest dążenie do względnej spójności i zorganizowania, rozumianego jako przestrzeganie norm i zasad prawnych w celu zachowania porządku i zapobiegania wszelkim niepokojom. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że jednostki lub zorganizowane grupy starają się zachwiać ustalony wcześniej porządek, wprowadzając dezorganizację i zagrażając bezpieczeństwu każdego członka danej społeczności. Psychologowie twierdzą, że u podstaw prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów, zdolnych do przeciwdziałania ogólnie pojętej przestępczości i terroryzmowi nieustannie rośnie.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie powstały w odpowiedzi na zainteresowanie przyszłych studentów zgłębianiem tematyki militariów, służby mundurowej oraz działania kryzysowego. Chcąc podjąć ten kierunek pamiętaj, że chętnych na jedno miejsce każdego roku zazwyczaj nie brakuje.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Bezpieczeństwo narodowe uposaża przyszłych absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności kierunkowe. Wszystko dzięki inteligentnie zaprojektowanej siatce studiów, w której skład wchodzą takie przedmioty, jak:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • system bezpieczeństwa narodowego,
 • organizacja i zarządzanie,
 • podstawy psychologii,
 • kryminalistyka z kryminologią.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie są adresowane nie tylko do urodzonych patriotów, chcących związać swoją przyszłość z wdrażaniem konkretnych działań ochronnych, zmierzających do zapewnienia państwu oraz społeczeństwu należytego bezpieczeństwa, ale również pasjonatów militariów i służb mundurowych. Poza chęciami i zamiłowaniem do nauki, warto posiadać kilka wrodzonych predyspozycji osobistych, które z pewnością ułatwią start na opisywanym kierunku i odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.

Sylwetka idealnego kandydata na Bezpieczeństwo narodowe powinna wyróżniać się obowiązkowością i zaangażowaniem, zapobiegającym przedwczesnej utracie zainteresowania podjętymi działaniami. Mało tego, jeśli marzysz o podjęciu tego kierunku, powinieneś mieć ponadprzeciętną kondycję fizyczną, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z zatrzymywania i przeciwdziałania ewentualnym napaściom. Jeżeli czujesz, że sprostasz wszelkim wyzwaniom, bez wahania aplikuj na Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie.

 

4. Program studiów

Studia wojskowe w Częstochowie, takie jak na przykład Bezpieczeństwo narodowe, cechują się interdyscyplinarnym programem nauczania, zawierającym wszystkie niezbędne do zrozumienia tematyki zainteresowania kierunku zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Studenci tego przyszłościowego kierunku staną przed zadaniem przyswojenia szerokiej wiedzy matematycznej, stojącej u podstaw wielu założeń i konstrukcji przedmiotów służących do zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa, rozwiniesz posiadane kompetencje społeczne, szczególnie przydatne podczas negocjacji z terrorystami, czy ludźmi chcącymi popełnić samobójstwo, a także zapoznasz się z podstawami kryminalistyki i kryminologii, dzięki czemu tajniki przeprowadzania policyjnych dochodzeń przestaną być ci obce.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Częstochowie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe są złożone z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, z których każdy niesie za sobą szereg pożytecznych informacji. Studia pierwszego stopnia mają charakter studiów licencjackich, co w praktyce oznacza, że każdy student zmierzy się z sześcioma semestrami nauki, zanim otrzyma upragniony dyplom upoważniający do podjęcia pracy w zawodzie. Mówiąc krócej – etap ten będzie trwał trzy lata.

Studia drugiego stopnia na opisywanym kierunku z pewnością zainteresują najambitniejszych, którzy pragną zdobywać jeszcze szersze kompetencje, wzbogacając swoje portfolio. Trwają one dwa lata i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra przez każdego z absolwentów.

Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są prowadzone przez kompetentnych pracowników służb mundurowych, organów ścigania, placówek administracyjnych, a nawet więziennictwa. Kierunek ten pozwala na poznanie specyfiki różnorakich zagrożeń, jakich mogą doświadczać poszczególne społeczności, poszerzają wiadomości teoretyczne, umiejętności praktyczne oraz konkretnych kompetencji, związanych z wywiązywaniem się z obowiązków zawodowych.

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Częstochowie dzięki zdobyciu szerokiej wiedzy i umiejętności kierunkowych, mogą podjąć pracę w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, administracji publicznej oraz wszelkich podmiotów gospodarczych zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Atrakcyjność Bezpieczeństwa narodowego polega ponadto na wszechstronności kształcenia, pozwalającej na wykwalifikowanie ekspertów w sprawie bezpieczeństwa cyfrowego, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia ochrony niezależnym podmiotom gospodarczym. Jeżeli szczególnie spodoba ci się miejsce zdobywania wyższego wykształcenia, będziesz mógł postarać się o stanowisko wykładowcy, którego celem będzie zainteresowanie nowych studentów tematyką prezentowanej treści oraz uposażenie ich w konkretną wiedzę kierunkową.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Bezpieczeństwo narodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Wybór przyszłego kierunku kształcenia jest decyzją trudną i poprzedzoną wieloma chwilami refleksji. Młody wiek zazwyczaj wiąże się z tendencją do podejmowania pochopnych decyzji, dlatego zanim aplikujesz na Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie, szczerze odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Jesteś zainteresowany tematyką militarną i polityczną?
 • Gospodarka i ekonomia to pojęcia, które nie są ci obce?
 • Posiadasz dużą wytrzymałość fizyczną i dobrą kondycję?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie posiadasz takie kompetencje, które pokrywają się ze specyfiką studiów na opisywanym kierunku. Aby się o tym przekonać, przystąp do rozszerzonego egzaminu maturalnego z przynajmniej kilku wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Zdobycie tytułu finalisty lub laureata w jednej z olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim przybliży cię do możliwości rozpoczęcia upragnionego kierunku studiów. Możesz przemyśleć na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Wiedzy o Świecie,
 • Olimpiadę Geograficzną.

 

Proces rekrutacji

Chcąc rozpocząć Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie, musisz wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów, obecnej na stronie internetowej każdego wydziału, któremu podlega opisywany kierunek studiów. Postaraj się wykazać ostrożnością w uzupełnianiu zamieszczonych na stronie formularzy, gdyż każda pomyłka, nie wynikająca nawet z celowego działania, może skutkować odrzuceniem twojej kandydatury na ten kierunek.

Jeżeli znajdziesz swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na ten kierunek, pozostanie ci już tylko terminowe dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów. W większości przypadków będziesz potrzebował:

 • fotografii do legitymacji,
 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • formularza aplikacyjnego,
 • wyników badań lekarskich,
 • dowodu osobistego.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Niektóre kierunki studiów w Częstochowie cieszą się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem maturzystów. Bezpieczeństwo narodowe bez wątpienia zalicza się do tych kierunków.

Michalina, absolwentka Bezpieczeństwa wewnętrznego w Częstochowie, mówi:

„Przez długi czas nie wiedziałam, jakie studia podjąć. Nie byłam pewna swoich mocnych i słabych stron. Ostatecznie zdecydowałam się na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Początkowo nie było łatwo – wiele testów sprawnościowych i nauki teoretycznej. Jednak polubiłam te studia, a dzisiaj wykonuję dobrze płatną pracę zgodną z kierunkiem kształcenia.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Częstochowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Częstochowie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Częstochowie

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia