Biotechnologia - Wrocław

Biotechnologia - Wrocław

Biotechnologia - Wrocław

Studia we Wrocławiu

biotechnologia

Odkryj kierunek biotechnologia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku biotechnologia we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskim, Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia we Wrocławiu?

Kierunek biotechnologia we Wrocławiu wzbudza duże zainteresowanie kandydatów na studia ze względu na nowoczesność przekazu i duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Według wymogów rekrutacyjnych musisz zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

Warto także podejść do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, które zwiększą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rozważ egzaminy z chemii, biologii, matematyki, fizyki, fizyki i astronomii. Szczegółowe informacje odnoszące się do wymogów kwalifikacyjnych znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Mieście wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

 

Interdyscyplinarny kierunek studiów, którym jest biotechnologia, łączy wiedzę z zakresu enzymologii, mikrobiologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej. Tak ważna dziedzina nauk biologicznych i przyrodniczych skupia się na metodach przetwarzania surowców spożywczych i technologiach produkcji żywności.

Biotechnologia pozwala połączyć rzetelne wykształcenie z zakresu nauk ścisłych z umiejętnością wykorzystywania najnowszych technik i sprzętów, które odgrywają kluczową rolę przy produkcji bioproduktów. Studenci powinni wykazywać zainteresowanie przemysłem spożywczym, fermentacyjnym, a także wymogami sanitarnymi. Biotechnologia to kierunek przyszłości, zwłaszcza że na rynku pracy nieustannie pojawia się zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Innowacyjne kierunki studiów we Wrocławiu takie jak biotechnologia oferuje bardzo wiele uczelni, których wykaz znajdziesz poniżej. Uczelnie we Wrocławiu stawiają na połączenie nauk ścisłych z najnowszymi technologiami, a interdyscyplinarne kształcenie przekazują dzięki najbardziej doświadczonym kadrom akademickim.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • biochemia strukturalna
 • chemia organiczna
 • statystyka
 • techniki biologii molekularnej
 • inżynieria bioprocesowa
 • immunologia
 • enzymologia
 • inżynieria komórek i tkanek zwierzęcych

 

Siatki zajęć są konstruowane różnorodnie w zależności od wybranej uczelni. Programy kształcenia przewidują przedmioty nie tylko obligatoryjne, ale i obieralne, a także specjalnościowe, a realizowane są w trakcie ćwiczeń, laboratoriów, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku biotechnologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Studia we Wrocławiu na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy) w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów. Absolwenci pracują również w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.

W zakresie zainteresowań studentów biotechnologii we Wrocławiu znajduje się przede wszystkim biotechnologia przemysłowa i medyczna. Absolwenci zajmują się również ochroną środowiska na stanowiskach organizatorów produkcji, technologów i kontrolerów produkcji; zatrudniani są w:

 • laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych 
 • przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, kosmetycznym
 • zakładach produkujących biopreparaty

 

Studia biologiczne i przyrodnicze dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)