Psychologia w biznesie - Bydgoszcz

Psychologia w biznesie - Bydgoszcz

Psychologia w biznesie - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

psychologia w biznesie

Odkryj kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Psychologia w biznesie studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia w biznesie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek psychologia w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia w biznesie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy?

W przypadku uczelni prywatnych wymagania rekrutacyjne odnoszą się przede wszystkim do złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym przez uczelnie terminie. Na kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy musisz złożyć wypełnioną ankietę, podanie, dostarczyć zdjęcia legitymacyjne oraz przedstawić świadectwo dojrzałości (jedynie do wglądu). O zakwalifikowaniu bardzo często decyduje kolejność składanych wniosków, dlatego warto żyć zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Uczelnie publiczne tworzą rankingi punktów, które uwzględniają wyniki z egzaminów maturalnych. W przypadku psychologii w biznesie najistotniejsze jest zdanie obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w biznesie w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w biznesie w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W BIZNESIE?

 

Jeśli myślałeś/aś o połączeniu zainteresowań odnoszących się do psychologii z doświadczeniem biznesowym, kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy jest właśnie dla Ciebie. Tego typu studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę psychologiczno-społeczną i połączyć ją z umiejętnościami negocjowania i mediacji, coachingu, a także interpretowania i analizy zachowań konsumenckich.

Psychologia w biznesie to interdyscyplinarny kierunek, który wpływa na rozwój działań ekonomiczno-marketingowych. Pozwala umiejętnie zajmować się zespołem i wpływać na decyzje krajowych i międzynarodowych kontrahentów. Kandydaci na tego typu studia psychologiczne i społeczne muszą wykazywać się silną osobowością, komunikatywnością i rozeznaniem w relacjach międzyludzkich. Zostań mentorem kształcącego się biznesu i studiuj w Bydgoszczy!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Psychologia skupia się na mechanizmach i prawach, które rządzą psychiką i zachowaniem człowieka. Psychologia w biznesie odwołuje się do relacji międzyludzkich, a zrozumienie ich podłoży pozwoli usprawnić współpracę i działania biznesowe. Unikatowy kierunek możesz realizować na wybranych uczelniach w Bydgoszczy, a ich wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia obejmuje takie przedmioty jak na przykład:

 • psychologia różnic indywidualnych
 • neuropsychologiczne aspekty rozwoju uczenia się
 • emocje i motywacja
 • trening wystąpień publicznych
 • trening umiejętności interpersonalnych

 

Siatka zajęć obejmuje przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe. Dobierane zajęcia dotyczą różnych aspektów psychologii, pozwalają zdobyć umiejętności menedżerskie oraz dają możliwość kształcenia się na poziomie komunikacyjnym i interpersonalnym.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w biznesie w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Psychologia w biznesie w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W BIZNESIE?

Dzięki kształceniu psychologiczno-ekonomicznemu absolwenci psychologii w biznesie są w stanie projektować działania marketingowe oraz stosować techniki sprzedaży. Potrafią diagnozować potrzeby zatrudnienia, przeprowadzają procesy rekrutacyjne, zarządzają i działają w zgodzie z uwarunkowaniami efektywności zespołu.

Realizowane specjalizacje oferują bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci zatrudniani są w:

 • ośrodkach wsparcia społecznego
 • firmach doboru i selekcji pracowników
 • działach sprzedaży i handlowych
 • działach HR przedsiębiorstw
 • firmach doradztwa biznesowego

 

Pracują w charakterze konsultantów międzynarodowych, negocjatorów, mediatorów sądowych, specjalistów do spraw relacji społecznych, specjalistów do spraw rozwiązywania konfliktów. Jeśli tylko zdecydujesz się na studia w Bydgoszczy na kierunku psychologia w biznesie, nie musisz martwić się o zatrudnienie ­– możliwości jest bardzo wiele!

Gdzie studiować na kierunku psychologia w biznesie w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w biznesie w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PSYCHOLOGIA  W BIZNESIE - ważne informacje

psychologia w biznesie studia

studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)