Praca socjalna - Bydgoszcz

Praca socjalna - Bydgoszcz

Praca socjalna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

praca socjalna

Odkryj kierunek praca socjalna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Praca socjalna w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Bydgoszczy?

Aby dostać się na wymarzone studia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kandydaci na kierunek praca socjalna w Bydgoszczy muszą wykazać się w egzaminach obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, a także w egzaminach z historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ są one wyżej punktowane. Brak wyników z testów nieobowiązkowych nie przekreśla Twojej szansy na wzięcie udziału w rekrutacji, musisz jednak pamiętać, że uczelnie tworzą listy rankingowe, a na dany kierunek przyjmowani są kandydaci z najwyższą ilością punktów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

 

Jeśli czujesz powołanie do tego, by rozwiązywać społeczne problemy i udzielać profesjonalnej pomocy jednostkom i grupom społecznym, praca społeczna to kierunek idealny dla Ciebie. Wymaga on jednak cierpliwości i wytrwałości. W pracy zawodowej będziesz mierzyć się z ubóstwem, sieroctwem, przemocą w rodzinie, bezrobociem, niepełnosprawnością, bezdomnością, uzależnieniami, przestępczością. To tylko nieliczne problemy, z którymi borykają się ludzie, a przez które Ty będziesz musiał/a tych ludzi przeprowadzić.

Studia psychologiczne i społeczne wymagają odpowiedniego podejścia i odporności na stres. Praca społeczna to zdecydowanie kierunek dla ludzi z powołaniem niesienia pomocy tym, którym brakuje w życiu przede wszystkim dobra i troski. Studenci powinni odznaczać się komunikatywnością i otwartością, a także wykazywać się nieustępliwością. W tym zawodzie ścieżka zawsze jest wyboista, ale Ty nie możesz się poddawać!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Praca socjalna zajmuje się zaburzeniami funkcjonowania środowiska społecznego oraz potrzebami osób, które potrzebują pomocy, by poprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy w zakresie pracy socjalnej możesz realizować na wybranych uczelniach, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia skompletowany jest dzięki takim przedmiotom jak na przykład:

 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • polityka społeczna
 • podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
 • mikrosocjologia i procesy grupowe
 • praca socjalna z jednostką i rodziną

 

Interdyscyplinarnie konstruowana siatka zajęć zawiera przedmioty obejmujące swoim zainteresowaniem nie tylko socjologię, ale także nauki pedagogiczne, psychologiczne lub ekonomiczne.

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Praca socjalna w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Absolwenci pracy socjalnej dzięki rzetelnie przekazywanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom stają się asystentami i doradcami socjalnymi lub pracownikami socjalnymi w środowisku i instytucjach lokalnych. Realizowane moduły specjalnościowe często wpływają na miejsce zatrudnienia. Między innymi jako pracownicy socjalni bądź asystenci rodzinni absolwenci pracują w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach wsparcia.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej

 

Odnajdują się w pracy w placówkach specjalistycznego poradnictwa oraz w środowiskowych instytucjach pomocy i wsparcia, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)