Socjologia - Bydgoszcz

Socjologia - Bydgoszcz

Socjologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Socjologia studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Socjologia w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek socjologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ranking punktowy obejmuje egzaminy obowiązkowe dla wszystkich maturzystów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz egzaminy dodatkowe z historii lub wiedzy o społeczeństwie, które warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

 

Socjologia zajmuje się badaniem grup społecznych, a także zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Piotr Sztompka uważa tę naukę za sumienie społeczeństwa, które pozwala to społeczeństwo zrozumieć, a dzięki temu dąży do zmian w jego strukturze. Socjologia zajmuje się różnymi poziomami życia społecznego, nie wykluczając przy tym żadnego typu jednostek. Wszelkie badania, które prowadzi, wpływają na działania marketingowe, ekonomiczne czy dydaktyczne.

Studia w Bydgoszczy w ramach socjologii są przeznaczone dla pasjonatów, którzy pragną badać przeszłość i teraźniejszość, by zmienić bieg przyszłości na tle społecznym. W zakresie zainteresowań kandydatów powinny mieścić się po prostu ludzie, ich relacje, zjawiska, które między nimi zachodzą, działania, które prowadzą. Jest to idealny kierunek dla osób, które chcą rozwijać się w zakresie nauk psychologiczno-społecznych i wykazują się otwartością i komunikatywnością.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Współczesna socjologia skupia się na badaniach społecznych i rynkowych oraz próbie zrozumienia ludzkich zachowań w przestrzeni społecznej. Tak ważny kierunek studiów możesz realizować na wybranych uczelniach w Bydgoszczy, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej. Grono specjalistów dba o kształcenie młodych pokoleń, które będą zajmować się wyjaśnianiem przebiegu procesów społecznych przy zastosowaniu innowacyjnych prób badawczych.

Program kształcenia składa się z zajęć o podłożu psychologiczno-społecznym, a także z przedmiotów z zakresu zarządzania czy marketingu. W planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • filozofia społeczna
 • dane jakościowe
 • ekonomia
 • metody oceny ryzyka i zagrożeń
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach
 • współczesne zagrożenia ładu społecznego
 • problemy komercjalizacji badań socjologicznych

 

Studenci często przeprowadzają ankiety społeczne i pracują w grupach.

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Socjologia w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Kierunek socjologia w Bydgoszczy pozwala zapoznać się studentom z mechanizmami, jakie występują w przypadku przeprowadzania badań społecznych i rynkowych oraz wykazuje, na czym polega ich innowacyjność w przestrzeni społecznej. Socjolodzy poznają ukryte mechanizmy życia społecznego i dążą do ich zmiany, jeśli wpływają na społeczeństwo destrukcyjnie.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w:

 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach kulturalnych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • działach marketingu
 • agencjach reklamowych
 • Human Resources i Public Relations
 • firmach, które zajmują się mediami społecznościowymi

 

Wiedza i doświadczenie socjologów pozwala im również tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską.

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek socjologia w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

socjologia studia

socjologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki humanistyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)