Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia - Kraków

Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia - Kraków

Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia - Kraków

Studia I stopnia w Krakowie

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia (licencjackie) Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

W rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnianych jest wiele różnorodnych przedmiotów. Mogą to być przykładowo: filozofia, geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Poświęć też czas na intensywną naukę dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego – on także jest brany pod uwagę podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że na listach osób przyjętych znajdą się te osoby, które uzyskają najwyższe wyniki kwalifikacyjne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Krakowie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

 

Każdemu dziś zależy na pewności, że żyje w państwie, które zapewnia mu największe standardy bezpieczeństwa w świecie, który nie jest wcale wolny od niepokojów. Zamachy terrorystyczne, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne. Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, obywatele chcą mieć pewność, że mogą bezpiecznie wyjść z domu, jechać do pracy i nie muszą obawiać się przy tym o własne życie. Niestety dziś doskonale wiemy, że nie każde państwo potrafi zapewnić swoim obywatelom takie humanitarne warunki.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to interesująca ścieżka kształcenia. Warto podkreślić jednak, że powinna być wybierana jednak przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Jakie predyspozycje powinny ci towarzyszyć? Umiejętność działania pod presją czasu, sprawne zarządzanie zespołem, logiczne myślenie, czy nawet zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami politycznymi na arenie międzynarodowej. Te przykłady pasują do ciebie? Możesz zatem śmiało rozpocząć studia o tym profilu!

 

Typ i tryb studiów

 

Kierunek bezpieczeństwo narodowe można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami politycznymi, społecznymi czy wojskowymi.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo narodowe mają interdyscyplinarny charakter, ponieważ ważne jest, by przyszli absolwenci posiadali wiedzę z różnorodnych zakresów. Czeka cię zatem szereg wykładów teoretycznych. Dodatkowo będziesz się uczyć również, jak posiadaną wiedzę wykorzystać w praktycznym działaniu. W siatce programowej odnajdziesz zatem przedmioty takie jak:

 • historia ustroju Polski XX w.
 • terroryzm współczesny
 • filozofia
 • wprowadzenie do studiów strategicznych

 

Sam widzisz zatem, jak różnorodne czekają cię zajęcia.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Większość kierunków w Polsce dzieli się na dwa stopnie kształcenia. Tak dzieje się również w przypadku z bezpieczeństwem narodowym. Twoją intelektualną przygodę rozpoczną studia I stopnia, które trwają trzy lata, a więc sześć semestrów nauki. Będziesz to czas, kiedy wzbogacisz się o najważniejsze kompetencje, które pozwolą ci na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Na zakończenie nauki na tym stopniu przystąpisz do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu otrzymasz tytuł zawodowy licencjata.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Dziś kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo narodowe cieszą się niemałą popularnością właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Każde państwo inwestuje bowiem w specjalistów z tego zakresu, by zapewnić swoim obywatelom jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio wcześnie zastanów się, który sektor związany z tym obszarem przyniesie ci najwięcej satysfakcji.

Swoją karierę będziesz mógł rozwijać w:

 • wszelkich służbach bezpieczeństwa państwa
 • różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, zajmujących się edukacją z zakresu bezpieczeństwa
 • sektorze prywatnym – czekają na ciebie chociażby firmy ochroniarskie

 

Ty sam możesz pomyśleć także o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe (zaoczne) w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Krakowie

Komentarze (0)