Studia prawnicze Zielona Góra

Studia prawnicze Zielona Góra

Studia prawnicze Zielona Góra

Największy wybór studiów

prawniczych w Zielonej Górze

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze Zielona Góra | woj. lubuskie

Studia prawnicze w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ZIELONEJ GÓRZE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ZIELONEJ GÓRZE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze w Zielonej Górze

Aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacji na studia prawnicze w Zielonej Górze należy dobrze zdać maturę przynajmniej z trzech oczekiwanych przez uczelnię rekrutującą przedmiotów. Przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru.

Przedmiotami opcjonalnymi na studia prawnicze są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilka, a nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ZIELONEJ GÓRZE

STUDIA PRAWNICZE W ZIELONEJ GÓRZE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia prawnicze w Zielonej Górze?

Decydując się na pójście na prawo można wybrać uczelnię państwową albo prywatną, studia stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. Studia prawnicze w Zielonej Górze są jednym z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie. Prawo zawsze jest pięcioletnie.

Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu.

I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji. W Polsce studia prawnicze można zamykać na aplikacji adwokackiej, aplikacji komorniczej, aplikacji notarialnej, aplikacji prokuratorskiej, aplikacji radcowskiej, aplikacji referendarskiej oraz aplikacji sądowej.

 

Praca po studiach prawniczych w Zielonej Górze

Co jednak zrobić ze sobą po tym, jak już ukończy się prawo? Można szukać pracy w sądach, kancelariach, urzędach, organizacjach pozarządowych, więziennictwie, policji albo firmach i przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

POPULARNE KIERUNKI W ZIELONEJ GÓRZE POLECANE DLA CIEBIE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI STUDIA PRAWNICZE

W Zielonej Górze istnieje tak naprawdę tylko jedna uczelnia, na której można studiować prawo. Jest to Uniwersytet Zielonogórski. Na Wydziale Prawa Administracji otwarte są kierunki:

 • Prawo (studia pięcioletnie, jednolite magisterskie)
 • Administracja (studia trzyletnie, I stopnia, licencjackie)
 • Administracja (studia dwuletnie, II stopnia, uzupełniające magisterskie)

Uniwersytet Zielonogórski daje swoim studentom możliwość kontynuowania nauki na studiach prawniczych podyplomowych. Uruchomione kierunki to:

 • Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Postępowanie Administracyjne
 • Podatki i postępowanie podatkowe
 • Podyplomowe studia przekładu prawniczego
 • Prawo europejskie dla praktyków
 • Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
 • Kadry i płace w prawie i praktyce

 

 

Komentarze (0)