Filologia angielska studia I stopnia - Kraków

Filologia angielska studia I stopnia - Kraków

Filologia angielska studia I stopnia - Kraków

Studia I stopnia w Krakowie

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Krakowie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia I stopnia (licencjackie) Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia I stopnia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Krakowie?

Język angielski, inny dowolnie wybrany język obcy nowożytny, język polski, czy nawet język łaciński i kultura antyczna – to właśnie te przedmioty sprawią, że znajdziesz się na listach osób przyjętych kierunku takiego jak filologia angielska.

Pamiętaj, by swoją naukę rozpocząć odpowiednio wcześnie i część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, to znacznie zwiększy bowiem twoje szanse na rozpoczęcie kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Krakowie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

 

Język angielski jest chyba dziś jednym z najpopularniejszych środków werbalnej komunikacji na arenie międzynarodowej. Współcześnie biegłe władanie nim stanowi niemal podstawę wykształcenia – niezależnie od tego, jakie studia ukończyliśmy. Są wśród nas jednak nie tylko pasjonaci tego języka, lecz także literatury, sztuki i historii anglosaskiej. To właśnie dla nich została przygotowana oferta kształcenia na kierunku filologia angielska.

Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która wybiera studia właśnie o tym profilu? Przede wszystkim powinna cechować cię łatwość nauki języków obcych. Oprócz tego dobrze by było, gdyby towarzyszył ci zapał czytelniczy, bowiem lista lektur, która będzie czekać na studentów, jest naprawdę potężna. Można również śmiało powiedzieć, że kierunki studiów takie jak filologia angielska stworzone są dla osób o usposobieniu humanistów, którzy mają szerokie zainteresowania kulturalne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku filologia angielska kształcić muszą z wielu różnorodnych zakresów, które wpłyną na komplementarne poznanie wielu różnorodnych zagadnień. Przede wszystkim studenci uczestniczyć będą w dwóch podstawowych blokach zajęć:

 • literaturoznawczych 
 • językoznawczych

 

Wzbogacone zostaną one o dodatkowe ćwiczenia i wykłady, dzięki czemu studenci zapoznają się bliżej z historią i kulturą krajów anglosaskich. Możesz mieć pewność, że podczas całego cyklu kształcenia czeka cię nie tylko mnóstwo wykładów, lecz także ćwiczeń konwersatoryjnych, podczas których będziesz się mógł dzielić własnymi spostrzeżeniami.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz

Studia na kierunku Filologia angielska w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Na większości kierunków w Polsce obowiązuje dziś dwustopniowy podział kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z uczelniami wyższymi rozpoczynają od nauki I stopnia. Ma ona charakter zdobywania podstawowej wiedzy i kompetencji, dzięki której studenci będą mogli rozpocząć pierwsze poważne aktywności zawodowe. Studia I stopnia na kierunku filologia angielska obejmują sześć semestrów, więc trwają łącznie trzy lata. Na zakończenie nauki studenci przystępują do obrony pracy dyplomowej, dzięki której otrzymają tytuł licencjata.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska (studia I stopnia) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia I stopnia) w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Co warto sprawdzić idąc na studia I stopnia na kierunku filologia angielska

Osoby, które mają w planach rozpoczęcie kształcenia na pierwszym stopniu dowolnie wybranego kierunku, powinny zawczasu upewnić się, jakie przedmioty maturalne zdawać, aby mieć możliwie wysokie szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych.

Jeśli chcesz aplikować na krakowską filologię angielską, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni, oferującej ten kierunek lub skontaktuj się telefonicznie z dziekanatem, o ile jest to możliwe. W ten sposób pozyskasz niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji.

 

Opłaty rekrutacyjne

Przygotowania do rozpoczęcia kształcenia na studiach wyższych powinny zawierać w sobie zgłębienie informacji na temat opłat rekrutacyjnych. Okazuje się, najczęściej każdy kandydat musi wnieść odpowiednią kwotę za możliwość zapisu na wybrany kierunek. Dotyczy to zarówno kandydatów na studia stacjonarne, jak i zaoczne na uczelniach prywatnych i publicznych.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Nie od dziś wiadomo, że kandydaci na studia wyższe pierwszego stopnia są przyjmowani na drodze konkursu świadectw maturalnych. Pamiętaj, że liczba miejsc dla przyszłych studentów na poszczególnych uczelniach jest ograniczona, dlatego osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie dojrzałości może mieć decydujący wpływ na twoją przyszłość.

 

Czy te studia są dla ciebie?

Filologia angielska to kierunek popularny, jednak bez wątpienia nie jest on dla wszystkich. Kierunki filologiczne będą idealne dla osób, którym nauka języków obcych przychodzi z łatwością. Dodatkowym atutem jest zainteresowanie historią, literaturą oraz innymi dziedzinami humanistycznymi.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Studia na kierunku filologia angielska dają swoim absolwentom wiele możliwości zawodowego rozwoju. Dziś bowiem wysoko rozwinięte kompetencje językowe są szeroko doceniane przez pracodawców niezależnie od miejsca zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że możesz odnosić zawodowe sukcesy w sektorach, które nie są związane ściśle z profilem twojego wykształcenia. Wystarczy, że będziesz biegle posługiwać się językiem angielskim.

To, gdzie znajdziesz pracę, zależeć będzie również od tego, jaką specjalizację ukończysz. Czeka bowiem na ciebie szeroko rozumiany sektor edukacji oraz placówki dydaktyczne zarówno w obszarze prywatnym, jak i publicznym. Absolwenci filologii angielskiej znajdą także zatrudnienie w:

 • wydawnictwach
 • biurach tłumaczeń
 • agencjach marketingowych i reklamowych

 

Warto również podkreślić, że studia filologiczne dają mnóstwo okazji do tego, by zadbać o swój zawodowy rozwój na arenie międzynarodowej.

Czy warto iść na studia I stopnia na kierunku filologia angielska

Język angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata. Osiągając biegłość w praktycznym wykorzystywaniu mowy Szekspira można nie tylko poszerzyć sieć znajomych, ale również znaleźć atrakcyjną pracę w wielu sektorach zawodowych.

Dziś wielu pracodawców docenia umiejętności językowe potencjalnych pracowników. Są one szczególnie ważne na stanowiskach związanych z obsługą klientów anglojęzycznych oraz w branży turystycznej.

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku filologia angielska

Uczelnie w Krakowie dbają o to, aby oferowane przez tamtejsze uczelnie kierunki niestacjonarne mogły zagwarantować uzyskanie szerokich i dobrze ugruntowanych kompetencji, które przydadzą się w życiu zawodowym oraz niejednokrotnie również prywatnym.

Studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska adresowane są przede wszystkim do osób, które z dowolnych powodów wolałyby uczyć się weekendowo. Zatem jeśli chcesz połączyć pełnoetatową pracę w zawodzie z edukacją na tym kierunku lub myślisz o kształceniu skoncentrowanym najczęściej do trzech dni w tygodniu, bez wahania aplikuj na zaoczną filologię angielską.

Studenci wybierające kształcenie niestacjonarne muszą pamiętać o obowiązku opłacania czesnego. Ułatwieniem w tej kwestii może okazać się systematyczne przeglądanie strony internetowej wybranej krakowskiej uczelni w poszukiwaniu atrakcyjnych promocji.

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Krakowie

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (0)