Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Lublin

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Lublin

Studia II stopnia w Lublinie

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo narodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych KUL stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe

Kandydaci na studia wojskowe drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, muszą dysponować dyplomem ukończenia pierwszego stopnia kształcenia z dziedzin zbieżnych z programem edukacji opisywanego kierunku.

Kandydaci zostają wyłonieni na podstawie dostarczonych dokumentów, a w przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy dostępne miejsca, brana jest pod uwagę ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństo narodowe w Lublinie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

 

Nad przestrzeganiem wszelkich regulowanych przez państwo zasad bezpieczeństwa czuwa sztab wykwalifikowanych specjalistów. Niektórzy pracują w służbie więziennej, inni biorą odpowiedzialność za ściganie przestępców jako policjanci, jeszcze inni decydują się na związanie życia z służbą wojskową. Zakres zainteresowania, jakim wyróżniają się studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, sprawia, że absolwenci tego kierunku mogą pomyśleć o ukształtowaniu swojej zawodowej kariery w sposób najbardziej optymalny i jednocześnie odpowiadający na potrzeby międzynarodowego rynku pracy.

Osoby zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym powinny posiadać szereg kompetencji, dzięki którym możliwe będzie pełnienie funkcji zawodowych w sposób odpowiedzialny. Jeśli rozważasz podjęcie kształcenia na studiach drugiego stopnia, zastanów się, czy jesteś odpowiedzialny, interesujesz się działaniem służb mundurowych, a w twoim interesie leży przeciwdziałanie szerzącej się przestępczości, to prawdopodobnie bezpieczeństwo narodowe okaże się dobrym wyborem!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo narodowe ma interdyscyplinarny program kształcenia, co oznacza, że kandydaci powinni przygotować się na naukę kilku różnych dziedzin, stanowiących jedną, spójną całość. Studenci poznają podstawy teoretyczne, odnoszące się do:

 • współczesnej gospodarki
 • ekonomii
 • historii
 • specyfiki działania służb mundurowych w sytuacji szeroko rozumianego zagrożenia

 

Siatka dydaktyczna studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie w dużym stopniu zależała od wybranej specjalności.

Ile trwają studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Lublinie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Magisterskie kierunki studiów w Lublinie wyróżniają się takim czasem trwania, aby był on swoistym uzupełnieniem poprzedniego etapu kształcenia do pięciu lat. W praktyce oznacza to, że kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinni być przygotowani na dwuletni cykl kształcenia. Pomyślne i terminowe ukończenie każdego z czterech semestrów umożliwi ci podejście do obrony magisterskiej pracy dyplomowej, dzięki której zdobędziesz szansę na jeszcze bardziej atrakcyjną pracę.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Jako że uczelnie w Lublinie dokładają wszelkich starań w celu wykwalifikowania sztabu młodych specjalistów, pełnych pasji związanej ze specyfiką kształcenia, większość z nich znajduje atrakcyjną pracę w zawodzie. Jeszcze większe szanse na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej mają absolwenci studiów magisterskich. Zatem jaką pracę będziesz mógł podjąć po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe? Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • niektórych jednostkach administracyjnych
 • wojskowości
 • policji
 • służbach celnych
 • uczelniach wyższych
 • placówkach rządowych i samorządowych
 • sądownictwie na stanowiskach administracyjnych
 • wielu innych pokrewnych jednostkach

 

Spektrum wyboru jest na tyle szerokie, że zdołasz ukształtować swoją przyszłość w komfortowy sposób.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia II stopnia) w Lublinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

Komentarze (0)