PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Studia we Wrocławiu

psychologia społeczno-wychowawcza

Odkryj studia psychologia społeczno-wychowawcza we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia społeczno-wychowawcza studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia psychologia społeczno-wychowawcza umożliwi Ci zgłębianie zagadnień odnoszących się do psychologii relacji międzyludzkich wraz z uwzględnieniem interakcji wychowawczych, które zachodzą w środowiskach: rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Studenci nabywają zdolność obserwowania i analizowania przebiegu interakcji dorosły-dziecko/uczeń oraz dorosły-dorosły.

W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak na przykład: diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych, praktyczne aspekty psychologii wychowania, trening umiejętności wychowawczych, projektowanie interwencji psychologiczno-pedagogicznej.

Absolwenci zatrudniani są między innymi w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach pomocy społecznej i instytucjach, które zajmują się profilaktyką zaburzeń rozwojowych i patologii społecznych, w placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i wychowawców, w ośrodkach interwencyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)