PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

Studia we Wrocławiu

psychologia zarządzania w organizacji

Odkryj studia psychologia zarządzania w organizacji we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zarządzania w organizacji studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zarządzania w organizacji to nowoczesne studia, które kompleksowo łączą wiedzę z zakresu psychologii marketingu, reklamy i public relations. Studenci uczą się analizować procesy psychologiczne, które wpływają na zachowanie pracowników, a także stosować i wykorzystywać techniki negocjacyjne w biznesie.

W siatce zajęć znajdziemy między innymi takie przedmioty jak: motywowanie w organizacji, coaching indywidualny i grupowy w organizacji, ocena i rozwój pracownika, projektowanie i prowadzenie szkoleń, budowanie wizerunku organizacji, trening kompetencji zawodowych.

Dzięki zdobywanym kompetencjom absolwenci zatrudniani są w firmach i agencjach, które zajmują się PR, w firmach i agencjach konsultingowych, firmach i agencjach rekrutacyjnych, działach personalnych i kadrowych firm i organizacji, firmach i agencjach zajmujących się marketingiem i reklamą, firmach i instytucjach, które są związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR, w instytucjach prowadzących badania naukowe z obszaru psychologii zarządzania i biznesu.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Komentarze (0)