DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Studia we Wrocławiu

dyplomacja publiczna i media

Odkryj studia dyplomacja publiczna i media we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dyplomacja publiczna i media studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Dyplomacja publiczna i media to studia bardzo aktualne, które odpowiadają na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję obserwować zmiany funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, gdzie komunikacja odgrywa kluczową rolę. Zapoznają się z rolą państwa i elementami niepaństwowymi, to znaczy firmami i koncernami medialnymi, w komunikowaniu globalnym.

W trakcie nabywanego kształcenia studenci zgłębiają między innymi podstawy teorii i praktyki public relations, dyplomacji publicznej, brandingu miast, regionów i państw. Nabywają umiejętności analityczne w kontekście analizy stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej, jak również procesów komunikowania globalnego, mechanizmów funkcjonowania opinii publicznej, rozpoznawania obszarów wykluczenia z komunikowania globalnego.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w szeroko pojmowanych mediach, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)