STUDIA REGIONALNE I ROZWOJOWE

STUDIA REGIONALNE I ROZWOJOWE

STUDIA REGIONALNE I ROZWOJOWE

Studia we Wrocławiu

studia regionalne i rozwojowe

Odkryj studia studia regionalne i rozwojowe we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Studia regionalne i rozwojowe studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia regionalne i rozwojowe to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która jest odpowiedzią na pojawiające się procesy rozwoju gospodarczego i skutki globalizacji. Studenci mają okazję poznać przebieg różnego typu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zapoznają się z narzędziami, które wykorzystywane są w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim.

Program studiów opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję między innymi poznać zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono praktyków.

Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są na przykład w jednostkach administracji rządowej, jednostkach administracji samorządowej, w instytucjach realizujących polityki gospodarczą i społeczną.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia STUDIA REGIONALNE I ROZWOJOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)