STUDIA WSCHODNIE

STUDIA WSCHODNIE

STUDIA WSCHODNIE

Studia we Wrocławiu

studia wschodnie

Odkryj studia wschodnie we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Studia wschodnie studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia wschodnie to nowoczesna propozycja kształcenia, która wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję nabyć wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu.

W trakcie zdobywanego wykształcenia zgłębisz zagadnienia odnoszące się stricte do systemów politycznych państw byłego ZSRR, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tych obszarów, problematyki narodowościowej, relacji międzycywilizacyjnych w regionie. Studenci mogą nauczyć się języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Absolwenci zatrudniani są między innymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, które podejmują współpracę z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach, działających na rynkach międzynarodowych, a także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia STUDIA WSCHODNIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)