SŁUŻBY ZAGRANICZNE

SŁUŻBY ZAGRANICZNE

SŁUŻBY ZAGRANICZNE

Studia we Wrocławiu

służby zagraniczne

Odkryj studia służby zagraniczne we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Służby zagraniczne studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Służby zagraniczne to studia, które odpowiadają na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz dyplomacji prewencyjnej i operacji reagowania kryzysowego, jednak to nie wszystko!

Program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład: protokół dyplomatyczny, polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej, teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych, współpraca z mediami. Uczą się analizować zjawiska, które zachodzą w środowisku międzynarodowym oraz na polskiej scenie politycznej – w aspekcie polityki zagranicznej RP.

Absolwenci zatrudniani są w służbie zagranicznej, w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych oraz firmach i koncernach medialnych. Są oni przygotowani do samodzielnego działania w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie, dzięki wiedzy obejmującej przepisy prawa międzynarodowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia SŁUŻBY ZAGRANICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Pokaż więcej

Komentarze (0)