ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Studia we Wrocławiu

zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

Odkryj studia zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która łączy wiedzę z zakresu polityki, stosunków międzynarodowych, badań nad mediami i komunikowaniem.

W trakcie realizowanych zajęć studenci mają okazję analizować przypadki komunikacji międzynarodowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Rozwijają oni umiejętności komunikacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym, a także umiejętności negocjacyjne. Uczą się pozyskiwać i weryfikować, a także tworzyć informacji oraz przygotowania tekstów pisanych, w tym naukowych.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach, które powadzą współpracę z zagranicą, instytucjach działających na terenie obcej kultury, instytucjach i inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki na stanowiskach menedżerów i specjalistów.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)