Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

04.07.2022

Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Rzeszowska 2022

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 6380 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dynamika maszyn
 • napędy mechaniczne
 • energetyka a środowisko
 • materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej
 • termodynamika techniczna

 

Politechnika Rzeszowska to 24 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia na rzeszowskim Wydziale Budowy maszyn i lotnictwa jest przygotowanie do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Istotą nauki są zagadnienia z obszaru mechaniki oraz technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania wspomaganego technikami komputerowymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: dynamika maszyn, napędy mechaniczne, energetyka a środowisko, materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej, termodynamika techniczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą wykorzystać w w przemyśle maszynowym, zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, czy też jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Szymon, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia w tej części kraju i miejsce, w którym można uzyskać prestiżowy dyplom. Dlatego przeprowadziłem się do Rzeszowa, zacząłem studia i chcę związać swoją przyszłość zarówno z tym miastem, jak i zawodem, którego się uczę.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

Mechanika i budowa maszyn studia Rzeszów

Mechanika i budowa maszyn studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn,
 • metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru,
 • projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • jednostkach edukacyjnych,
 • hutnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)