Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

18.03.2022

Finanse i rachunkowość – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby dokładnie poznać przestrzeń, w której znajdują się takie zagadnienia jak rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, czy rachunkowość podatkowa, jak również zagadnienia związane z oceną projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz metodami i technikami oceny zdolności kredytowej. W programie znajdują się przedmioty nie tylko ściśle związane z finansami, ale również z socjologią, czy psychologią, jak również istotne miejsce w harmonogramie zajmuje pojęcie ochrony własności intelektualnej.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość stają się poszukiwanymi na rynku specjalistami. Dostosowany do potrzeb współczesnego rynku program nauczania nastawiony jest na pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności praktycznych, co daje przepustkę do znalezienia zatrudnienia w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, czy biurach rachunkowych i urzędach skarbowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Polityka finansowania przedsiębiorstwa
 • Finansowa ocena projektów rozwojowych
 • Strategie inwestycyjne na rynku giełdowym
 • Rynki finansowe
 • Metody analizy zdolności kredytowej
 • Bankowość elektroniczna
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Metody rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość skierowany jest do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. Celem kształcenia jest Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu planowania przychodów, obliczania rentowności przedsięwzięcia, dbania o płynność finansową swoją lub firmy, kontrolowania kosztów i zarządzania podatkami, a także księgowania operacji w przedsiębiorstwie. Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, analiza finansowa, rynki finansowe, ekonometria i badania operacyjne, komputerowe wspomaganie rachunkowości, ubezpieczenia, bankowość, metody rachunkowości.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Finansów i rachunkowość mogą wykorzystać będąc analitykiem finansowym i inwestycyjnym, doradcą finansowym, księgowym, pracownikiem banku, pośrednikiem finansowym, maklerem giełdowym.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Wiktoria,  studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Szukałam uczelni o nowoczesnym podejściu do kształcenia, w której nacisk kładziony jest pogłębianie umiejętności, które można wykorzystać w obecnych realiach, a nie na wykładach o przeszłości. Dlatego wybrałam Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Ta uczelnia patrzy w przyszłość.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Łódź

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polityki finansowej przedsiębiorstwa,
 • finansowej oceny projektów rozwojowych,
 • współpracy przedsiębiorstwa z bankiem,
 • metod analizy zdolności kredytowej,
 • kalkulacji finansowych,
 • organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania portfelem papierów wartościowych,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • oceny rentowności instrumentów finansowych,
 • tworzenia sprawozdań finansowych,
 • rachunkowości zarządczej,
 • rachunkowości podatkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Społecznej Akademii Nauk może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk finansowy,
 • analityk inwestycyjny,
 • doradca finansowy,
 • księgowy,
 • pracownik banku,
 • makler giełdowy,
 • pośrednik finansowy,
 • specjalista do spraw podatków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)