Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Koszalińska

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska to 25 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Koszalińskiej realizowany jest na Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest zwiększanie samodzielności studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Koszalińskiej dzielą się na następujące specjalności: Projektowanie maszyn i urządzeń, Inżynieria procesów wytwarzania, Inżynieria jakości, Innowacje i wdrożenia przemysłowe, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Każda realizowana specjalność ma za zadanie przekazać wiedzę z konkretnego obszaru, a także nakierować na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność „Inżynieria jakości” zakłada nabycie umiejętności nadzorowania całego cyklu tworzenia, wytwarzania i użytkowania produktów, maszyn i urządzeń technologicznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: modelowanie procesów w przemyśle, projekt innowacji procesowej, planowanie i sterowanie produkcją, analiza i synteza konstrukcji mechanizmów, badania operacyjne, przetwarzanie i analiza danych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą wykorzystać w przemyśle maszynowym, zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, czy też jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Koszalińska opinie? Rafał, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Nigdy nie przypuszczałem, że dziecięce zabawy i majsterkowanie przerodzą się w poważny pomysł na życie. Powiem prawdę, że nie zastanawiałem się nad wyborem studiów. Mechanika i budowa maszyn była dla mnie czymś oczywistym. Teraz kończę drugi stopień i za chwilę rozpocznę dorosłe życie na drodze zawodowej. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Koszalińskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod numerycznych stosowanych do znajdowania rozwiązań problemów technicznych,
 • cyklu życia urządzeń i systemów technicznych,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • grafiki inżynierskiej i konstrukcji maszyn,
 • planowania i oceny efektywności inwestycji przemysłowych,
 • prognozowania rozwoju i planowania przedsięwzięć innowacyjnych w przemyśle,
 • zastosowań technologii informacyjnych w przemyśle.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Koszalińskiej znajdzie zatrudnienie :

 • w zakładach przemysłu maszynowego,
 • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
 • w jednostkach odbioru technicznego,
 • jako inżynier utrzymania ruchu maszyn,
 • jako specjalista eksploatacji pojazdów i maszyn,
 • jako projektant urządzeń technicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacyjnym na kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Koszalińskiej, liczą się następujące przedmioty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, język polski, język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Koszalinie

Politechnika Koszalińska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Koszalinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)