Architektura

Architektura

Politechnika Śląska - kierunki studiów

Architektura – Politechnika Śląska w Gliwicach 2021

Studia na kierunku architektura na Politechnice Śląskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie architektoniczne
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje budowlane i energooszczędność
 • plany miejscowe
 • etyka i specyfika zawodu architekta

 

Politechnika Śląska to prawie 60 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli. Architektura na Politechnice Śląskiej to przygotowanie do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

Wśród przedmiotów do zaliczenia można wymienić, między innymi: projektowanie architektoniczne, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane i energooszczędność, plany miejscowe, etyka i specyfika zawodu architekta.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury mogą wykorzystać w jednostkach administracji publicznej, biurze inwestycyjnym, firmie projektowej, firmie konserwatorskiej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Śląska opinie? Borys, student I- stopnia Architektury mówi:

„Architektura to niełatwy kierunek, bo wymaga matematycznych zdolności, ogromnej wyobraźni i dużej wrażliwości. Czyli trzeba zarazem twardo stąpać po ziemi, a zarazem bujać w obłokach. Studiuję na Politechnice Śląskiej bo to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i nie zamieniałbym jej na żadną inną. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Śląskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • znajomości przepisów techniczno- budowlanych,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Katowicach i Gliwicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

 

Komentarze (0)