Architektura

Architektura

Architektura

04.07.2022

Architektura – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku architektura na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku architektura w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • sztuki plastyczne i techniki warsztatowe
 • konstrukcje budowlane
 • projektowanie osadnictwa wiejskiego
 • fizyka budowli
 • infrastruktura techniczna miasta

 

Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia techniczna w rejonie Podkarpacia, która oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego, aktywnego i twórczego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni służącej człowiekowi. Studenci poznają tajniki projektowania architektonicznego, projektowania urbanistycznego, czy konserwacji zabytków. Architektura na Politechnice Rzeszowskiej to także kwalifikacje do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, sztuki plastyczne i techniki warsztatowe, konstrukcje budowlane, projektowanie osadnictwa wiejskiego, fizyka budowli, infrastruktura techniczna miasta. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury na Politechnice Rzeszowskiej mogą wykorzystać w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Szymon, student Architektury mówi:

„Politechnika Rzeszowska to miejsce, w którym czujesz się dobrze i swobodnie, bo z dosłownie z każdym możesz porozmawiać o swoich pomysłach; z wykładowcami, z kolegami – tworzymy pewien zespół, mocną grupę, w której możemy wymieniać się poglądami. To daje olbrzymie poczucie pewności, że dobrze wybrałeś.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Rzeszów

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent Architektury na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych,
 • wizualizacji obiektów architektonicznych,
 • rozumienia wzajemnych relacji obiektu i otoczenia,
 • przygotowywania planu zagospodarowania terenu,
 • przygotowywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej,
 • stosowania materiałów budowlanych w projektowaniu,
 • sterowania procesem inwestycyjnym,
 • przepisów prawnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych oraz wynik z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub historii sztuki lub fizyki i astronomia/fizyki lub geografii.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia II-go stopnia przyjmowani będą na studia w drodze konkursu na podstawie oceny pracy inżynierskiej, oraz ocen z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)