Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

04.07.2022

Zarządzanie – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5980 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o organizacji
 • finanse
 • informatyka w zarządzaniu
 • analiza ekonomiczno- finansowa
 • prognozowanie i symulacje
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Politechnika Rzeszowska to największa uczelnia techniczna w rejonie Podkarpacia, która oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, którego efektem będzie przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty. Studenci poznają istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji i instytucji publicznych, a także rozpoznawania i diagnozowania szeregu problemów, które wiązać się mogą z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi czy finansowymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Zarządzanie nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: nauka o organizacji, finanse, informatyka w zarządzaniu, analiza ekonomiczno- finansowa, prognozowanie i symulacje, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, firmach usługowych, administracji państwowej, instytucjach samorządowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Czarek, student Zarządzania mówi:

„Studiuję na Politechnice Rzeszowskiej z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest bardzo szeroki wybór specjalności, które mogą poznawać, bo świadczy on o dostosowaniu kształcenia do rzeczywistych wymagać na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Rzeszów

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • interpretowania i stosowania prawa w praktyce,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • zasad i instrumentów zarządzania projektami,
 • problemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • technik informacyjno- komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)