Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia kliniczna
 • żywienie w stanach chorobowych
 • enologia
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety
 • układanie jadłospisów metodami komputerowymi
 • dzikie rośliny jadalne
 • substancje dodatkowe w żywności

 

Uniwersytet Rzeszowski to jedna z największych uczelni na Podkarpaciu, oferująca kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do planowania, nadzorowania i stosowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności. Studenci uczą się stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych, jak również planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet. Dietetyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to także samodzielnego planowanie jadłospisów, oraz zapoznanie się z zasadami kontrolowania prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: psychologia kliniczna, żywienie w stanach chorobowych, enologia, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i suplementy diety, układanie jadłospisów metodami komputerowymi, dzikie rośliny jadalne, substancje dodatkowe w żywności. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Dietetyki na UR mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, ośrodkach badawczo- rozwojowych, placówkach sportowych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Taki i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Wiktoria, studentka Dietetyki mówi:

„Studiuję Dietetykę na Uniwersytecie Rzeszowskim, bo wiem, że na Podkarpaciu to najlepsza opcja, aby wykształcić się w tym kierunku. Liczne zajęcia, wykłady i ćwiczenia sprawiają, że jestem spokojna o swoją wiedzę, a także o swoją sytuację na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Rzeszowskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Rzeszowskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotne,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
 • placówkach sportowych,
 • organizacjach konsumenckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia .

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycznym UR

Komentarze (0)