Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

11.07.2022

Finanse i rachunkowość– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3400 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać solidną wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi matematyce finansowej, międzynarodowym stosunkom gospodarczym, ekonometrii, a także ekonomice i finansowaniu przedsiębiorstw handlowych w agrobiznesie, ekonomice i finansowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, ekonomice i finansowaniu przedsiębiorstw ogrodniczych.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętnościami analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć pracę na przykład w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach doradczych i konsultingowych, czy instytucjach finansowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka
 • dialog i negocjacje w zakresie finansów
 • rachunkowość
 • matematyka finansowa
 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • podstawy przetwórstwa rolno- spożywczego
 • ubezpieczenia w rolnictwie
 • rynki finansowe

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, 30 kierunków kształcenia i 20 różnorodnych specjalności. W ofercie dydaktycznej można znaleźć kierunek Finanse i rachunkowość, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zakłada zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru finansów i rachunkowości, a także prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym to kwalifikacje poszerzone o wiedzę finansową i rachunkową uwzględniającą specyfikę gospodarki żywnościowej.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu charakteryzują się szerokim program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka, dialog i negocjacje w zakresie finansów, rachunkowość, matematyka finansowa, ekonomika gospodarki żywnościowej, podstawy przetwórstwa rolno- spożywczego, ubezpieczenia w rolnictwie, rynki finansowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości na UP mogą wykorzystać w bankach, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, firmach doradztwa finansowego.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia zawsze rodzi wiele pytań i wątpliwości. Kandydaci na studia nie potrafią zdecydować się na kierunek, wydział, uczelnie. Rodzą się zawiłości czy uczelnia, którą chcemy wybrać będzie spełni nasze edukacyjne wymagania? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Daria, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Przyznaję, że przy wyborze uczelni nie patrzyłam na opisy w broszurach, ulotkach i stronach internetowych. Zaufałam studiującym na tej uczelni znajomym, którzy przekonali mnie, że warto się tutaj uczyć. Nie mylili się„

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Poznań

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent Finansów i rachunkowości na UP w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie makro i mikroekonomicznym,
 • funkcjonowania systemu finansowego i segmentów rynku finansowego,
 • funkcjonowania systemu bankowego i instytucji centralnych regulujących sektor bankowy,
 • funkcjonowania, zarządzania oraz finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • interpretowania zjawisk ekonomicznych i finansowych zachodzących w gospodarce,
 • oceny przydatności wybranych instrumentów finansowych,
 • prowadzenia ewidencji księgowej,
 • posługiwania się podstawowymi narzędziami oceny wartości pieniądza w czasie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Finansach i rachunkowości:

Absolwent Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach doradztwa finansowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia: Finanse i Rachunkowość; uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Proces rekrutacyjny na Finanse i rachunkowość wydaje się bardzo prosty i wymaga jedynie dokładnego wypełniania poleceń. Co ważne, o wykonywaniu kolejnych kwalifikacyjnych kroków będziemy na bieżąco informowani, zatem nie ma obawy o to, że któryś z nich pominiemy.

Wszystko za sprawą internetowego systemu rekrutacji, który przeprowadza kandydata przez wszystkie odcinki drogi do indeksu. Każdy zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w takim systemie i postępowania wedle wytycznych. Należy wprowadzić niezbędne dane osobowe, oficjalnie zapisać się na kierunek studiów, wpisać uzyskane wyniki maturalne, dołączyć fotografię i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Kiedy należy to zrobić? Proces rekrutacyjny rusza zazwyczaj na początku czerwca, ale żeby poznać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji należy trzymać rękę na pulsie i sprawdzać wiadomości z życia uczelni. Wtedy żadna informacja nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to znaczący krok do bycia nowym studentem Uniwersytetu Przyrodniczego. Do złożenia takich dokumentów zobligowani są tylko ci kandydaci, którzy otrzymali stosowaną informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Co ważne, należy trzymać się wyznaczonych terminów, ponieważ nawet najmniejsze spóźnienie może przekreślić nasze edukacyjne plany. Czym dokładnie są dokumenty rekrutacyjne? Jest to zestaw następujących dokumentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jedno z pierwszych zadań, jakie musi wykonać kandydat na studia. Bez uiszczenia tej opłaty nie zostaniemy dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, zatem nie wolno nam o niej zapomnieć. Określona kwota oraz numer konta bankowego, na który należy przelać pieniądze zostaną podane w jednej z zakładek naszego profilu w internetowym systemie rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Do grona przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu należą: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Co oczywiste, należy przyłożyć się do nauki i postarać się o jak najlepsze wyniki, ponieważ ilość kandydatów na kierunek jest całkiem spora.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Czas oczekiwania na wyniki rekrutacji bywa nerwowy i niejeden kandydat nie potrafi uzbroić się w cierpliwość. Aby nie zadręczać się pytaniami związanymi z powodzeniem naszego postępowania, można skorzystać ze specjalnego wzoru. Dzięki niemu mamy możliwość obliczenia swoich szans na rekrutacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W procesie rekrutacji na Finanse i rachunkowość brane pod uwagę są między innymi takie olimpiady i konkursy jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)