Socjologia

Socjologia

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Socjologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia kulturowa
 • Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
 • Socjologia makrostruktur
 • Socjologia mezzostruktur
 • Socjologia mikrostruktur
 • Socjologia polityki
 • Socjologia kultury i sztuki
 • Socjologia problemów społecznych
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Metody badań społecznych
 • Przygotowanie projektu badawczego

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” znajduje się Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, metody badań społecznych, socjologia codzienności, socjologia kultury i sztuki, socjologia problemów społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na UŁ mogą wykorzystać w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Wiktoria, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Łódź

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • mechanizmów życia społecznego i czynników wpływających na ich kształtowanie,
 • zmian w polskim społeczeństwie i ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
 • przygotowania i realizacji badań sondażowych,
 • stosowania metod badań jakościowych,
 • planowania i organizowania pracy grupowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach publicznych,
 • ośrodkach badań rynku i opinii publicznej,
 • mediach,
 • instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym,
 • organizacjach typu non-profit,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)