Administracja

Administracja

Administracja

24.03.2023

Administracja – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Administracja opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu dyscyplin i zagadnień. Realizowane przedmioty reprezentują przede wszystkim nauki prawne i społeczne, jak również dotyczą administracji publicznej, zarządzania, ekonomii, finansów publicznych. W toku studiów studenci zaznajamiają się z polskim i europejskim systemem instytucjonalnym, polityką fiskalną państwa, sposobami zarządzania budżetem administracji państwowej. Oprócz tego, rozwijają umiejętności analityczne, umiejętności organizowania pracy biura oraz sporządzania dokumentów administracyjnych, wykorzystując do tego programy komputerowe.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają obszerną wiedzę na temat administracji w przedsiębiorstwie, administracji państwowej i samorządowej oraz informatyzacji administracji publicznej. Pozyskane wykształcenie stanowi przepustkę do rynku zatrudnienia, a dokładnie rzecz ujmując do pracy między innymi w instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach samorządowych, czy korporacjach międzynarodowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gospodarka komunalna
 • podstawy finansów
 • podstawy prawa
 • prawo administracyjne
 • logika
 • nauka o państwie
 • polityka społeczno - gospodarcza
 • strategia rozwoju regionalnego
 • zarządzanie turystyką
 • systemy operacyjne
 • bazy danych

 

Wszechnica Polska w Warszawie oferuje kandydatom na studia wiele, różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i administracji, a także zagadnień z nauk ekonomicznych. Administracja we Wszechnicy Polskiej to także kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej, a także przygotowanie do zarządzania i rozliczania projektów.

 

Sprawdź

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kierunki studiów

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: gospodarka komunalna, polityka społeczno- gospodarcza, strategia rozwoju regionalnego, zarządzanie turystyką, systemy operacyjne, bazy danych. A co po studiach? Absolwenci Administracji we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej, administracji przedsiębiorstw, sądów i organizacji pozarządowych.

 

Opinie

Jakie ma Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Lidia, studentka Administracji mówi:

„Zależało mi na nowoczesnych studiach, innowacyjnym, ciekawym podejściu do kształcenia. Wszystko to znalazłam we Wszechnicy Polskiej, która rozwija umiejętności z różnych dyscyplin i które można wykorzystać w różnych zawodach. To uczelnia dla tych, którzy chcą ambitnie poprowadzić swoją karierę.”

 

Administracja Wszechnica Polska Szkoła Wyższa ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 4600 zł

studia niestacjonarne: 4600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • rozumienia koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania,
 • analizy działalności przedsiębiorstwa,
 • rachunkowości finansowej i podatkowej,
 • zarządzania projektami,
 • postępowania administracyjnego,
 • publicznego prawa gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)