Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • prawo karne materialne
 • metody i techniki analityczne
 • metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych
 • logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym
 • diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych

 

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Administracji i Finansów. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących podstawą zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej to szeroka wiedza z zakresu teorii, metodologii i zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, wolności, dóbr materialnych i odpowiednich warunków życia obywateli.   

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne, metody i techniki analityczne, metodyka działań operacyjno- rozpoznawczych, logistyka w zarządzaniu kryzysowym, planowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym, diagnozowanie zagrożeń patologii społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego we Wszechnicy Polskiej będą mogli wykorzystać w policji, straży pożarnej, komórkach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, centrach kryzysowych, administracji rządowej i samorządowej.

Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Łukasz, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia we Wszechnicy Polskiej to świetne połączenie teorii z praktyką. Najpierw poznajemy genezę problemu, a następnie uczymy się jak jemu zapobiegać. Wiedza jest największą siłą. Dlatego warto ją zdobywać.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analitycznego myślenia i działania według zasady od ogółu do szczegółu zgodnego z obowiązującymi normami i wartościami,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • pozyskiwania, opracowywania i przekazywania przydatnych informacji,
 • planowania działań z zastosowaniem różnych metod i technik oceny sytuacji i podejmowania decyzji,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • koordynowania wdrażania polityki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętą strategią,
 • działania w zespole,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • efektywnego działania w warunkach presji czasu i natłoku informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wszechnicy Polskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • komórce bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencji ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne- wszystko co musisz wiedzieć

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)